UiT Karrieredagene 2024 – Møteplass for studenter og næringslivet i Nord-Norge

Dato: 5. - 6. Mars 2024

Karrieredagene vil bli avholdt
5. – 6. Mars 2024.

Hansine Hansens veg 18

UiT Norges arktiske universitet
9019 Tromsø

Påmeldingsfrist 1. Mars

Meld på din bedrift innen
1. Mars for å delta.

Dato: 5. - 6. Mars 2024

UiT Karrieredagene vil bli avholdt 5. – 6. Mars 2024.

Hansine Hansens veg 18

UiT Norges arktiske universitet
9019 Tromsø

Påmeldingsfrist 1. Mars

Meld på din bedrift innen
1. Mars for å delta.

Velkommen til UiT Karrieredagene 2024!

Vi har gleden av å invitere til UiT Karrieredagene som arrangeres på Universitet i Tromsø 5. og 6. mars 2024! For første gang arrangeres karrieredagene av og for studenter ved alle fakulteter ved UiT.

Karrieredagene har som mål å skape en møteplass for studenter og næringsliv både i og utenfor Nord-Norge. Over tid ser vi hvor viktig det er å skape slike møteplasser, og vi har derfor gått sammen om å arrangere Karrieredagene ved UiT.

UiT Norges arktiske universitet er med sine over 17 000 studenter en hjørnestein for utvikling i regionen. Ved UiT kan man utdanne seg innen alt fra romfysikk, medisin og informatikk til rettsvitenskap, samfunnsøkonomi og fiskeri. Som et breddeuniversitet ønsker vi å vise frem alle de fantastiske studentene som studerer her i nord, samtidig som vi ønsker å vise studentene noen av mulighetene de har etter endt studie ved UiT. 

Arrangementkart 2024

NB: Kan fravike noe i virkeligheten

Bedrifter 2024

Listen vil bli oppdatert fortløpende!

NAV

NAV søker ansatte med hjerte for mennesker og våre fagområder. Vår visjon er å gi mennesker muligheter, og dette gjør vi ved å utvikle Norges beste arbeids- og velferdstjenester.

NAV består av 22 000 kompetente og engasjerte medarbeidere. Vi jobber tverrfaglig i sterke fagmiljøer. Hos oss skal arbeidsmiljøet preges av involvering, åpenhet og tillit.

Mangfold er viktig i NAV. Mangfold bidrar til bedre problemløsing, økt kreativitet, større fleksibilitet og styrker kulturen og arbeidsmiljøet på arbeidsplassen. Vi oppfordrer derfor kandidater med ulik bakgrunn til å søke på stillinger hos oss, spesielt om du har hull i CV-en, innvandrerbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne.

NAV

NAV søker ansatte med hjerte for mennesker og våre fagområder. Vår visjon er å gi mennesker muligheter, og dette gjør vi ved å utvikle Norges beste arbeids- og velferdstjenester.

NAV består av 22 000 kompetente og engasjerte medarbeidere. Vi jobber tverrfaglig i sterke fagmiljøer. Hos oss skal arbeidsmiljøet preges av involvering, åpenhet og tillit.

Mangfold er viktig i NAV. Mangfold bidrar til bedre problemløsing, økt kreativitet, større fleksibilitet og styrker kulturen og arbeidsmiljøet på arbeidsplassen. Vi oppfordrer derfor kandidater med ulik bakgrunn til å søke på stillinger hos oss, spesielt om du har hull i CV-en, innvandrerbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne.

LO

LO bidrar til å skape et godt organisert arbeidsliv, noe som er en viktig fordel for bedriftene og for den enkelte. LO Troms og Finnmark ønsker sammen med LO-studentene ved UiT å presentere hvorfor det er lurt å være organisert i en av LOs 24 forbund. Nye unge arbeidstakere blir ofte utnyttet og derfor er det viktig at LO er synlig og gir deg sjansen til å vite mer om dine plikter og rettigheter som arbeidstaker.

LO er sikkerhetsnettet for arbeidstakere og sørger for at alle har en trygg og anstendig jobb å gå til. LO er din forsikring i arbeidslivet. Kom og møt oss fra LOs regionskontor i Troms og Finnmark og LO-studentene ved UiT og hør om fordelene ved å være medlem i et LO-forbund som student, ung arbeidstaker eller ny arbeidstaker.

LO Norge

LO bidrar til å skape et godt organisert arbeidsliv, noe som er en viktig fordel for bedriftene og for den enkelte. LO Troms og Finnmark ønsker sammen med LO-studentene ved UiT å presentere hvorfor det er lurt å være organisert i en av LOs 24 forbund. Nye unge arbeidstakere blir ofte utnyttet og derfor er det viktig at LO er synlig og gir deg sjansen til å vite mer om dine plikter og rettigheter som arbeidstaker.

LO er sikkerhetsnettet for arbeidstakere og sørger for at alle har en trygg og anstendig jobb å gå til. LO er din forsikring i arbeidslivet. Kom og møt oss fra LOs regionskontor i Troms og Finnmark og LO-studentene ved UiT og hør om fordelene ved å være medlem i et LO-forbund som student, ung arbeidstaker eller ny arbeidstaker.

SHELL

Vi er et globalt konsern som består av energi- og petrokjemiselskaper med et gjennomsnitt på 92 000 ansatte spredt over mer enn 70 land. Vi bruker avansert teknologi og bruker en innovativ tilnærming for å bidra til å skape en bærekraftig energifremtid.

Gjennom Norske Shells 110 år lange historie, har vi kontinuerlig endret og utviklet oss for å møte behovene i samfunnet rundt oss. Det som startet med salg av lampeolje og distribusjon av drivstoff til den norske fiskeflåten er i dag storskala produksjon og eksport av naturgass.

Nå skriver vi neste kapittel. Shells mål er å bli et netto-null energiselskap innen 2050. Med naturgass, karbonfangst og -lagring, hydrogen, havvind og biodrivstoff, ønsker vi og våre partnere å bidra til å skape en bedre fremtid, med mer og renere energi.

Shell

Vi er et globalt konsern som består av energi- og petrokjemiselskaper med et gjennomsnitt på 92 000 ansatte spredt over mer enn 70 land. Vi bruker avansert teknologi og bruker en innovativ tilnærming for å bidra til å skape en bærekraftig energifremtid.

Gjennom Norske Shells 110 år lange historie, har vi kontinuerlig endret og utviklet oss for å møte behovene i samfunnet rundt oss. Det som startet med salg av lampeolje og distribusjon av drivstoff til den norske fiskeflåten er i dag storskala produksjon og eksport av naturgass.

Nå skriver vi neste kapittel. Shells mål er å bli et netto-null energiselskap innen 2050. Med naturgass, karbonfangst og -lagring, hydrogen, havvind og biodrivstoff, ønsker vi og våre partnere å bidra til å skape en bedre fremtid, med mer og renere energi.

HUMANA

Humana omsorg og assistanse er et av Norges ledende omsorgsforetak, og vi finnes for å leve opp til vår visjon om at alle mennesker har rett til et godt liv. Vi utvikler og leverer omsorg og assistansetjenester etter menneskers behov og samfunnets ønsker, og drives av viljen til å gi kundene/brukere våre økt livskvalitet og en god hverdag. Gjennom vår virksomhet skaper vi forutsetninger for at kundene våre skal kunne virkeliggjøre drømmene sine og leve et liv som alle andre.

Vi tror på engasjement, ansvar og glede, og gir våre medarbeidere frihet til å være seg selv. Vi kombinerer den nære relasjonen til kundene, brukerne og beboerne våre med styrken av å være et stort og moderne nordisk selskap med mange utviklingsmuligheter. Privat eierform og en desentralisert organisasjon gir en gründeraktig innstilling med korte beslutningsveier, stort mandat og eget ansvar. Hos oss deltar, påvirker og beslutter du.

humana

Humana omsorg og assistanse er et av Norges ledende omsorgsforetak, og vi finnes for å leve opp til vår visjon om at alle mennesker har rett til et godt liv. Vi utvikler og leverer omsorg og assistansetjenester etter menneskers behov og samfunnets ønsker, og drives av viljen til å gi kundene/brukere våre økt livskvalitet og en god hverdag. Gjennom vår virksomhet skaper vi forutsetninger for at kundene våre skal kunne virkeliggjøre drømmene sine og leve et liv som alle andre.

Vi tror på engasjement, ansvar og glede, og gir våre medarbeidere frihet til å være seg selv. Vi kombinerer den nære relasjonen til kundene, brukerne og beboerne våre med styrken av å være et stort og moderne nordisk selskap med mange utviklingsmuligheter. Privat eierform og en desentralisert organisasjon gir en gründeraktig innstilling med korte beslutningsveier, stort mandat og eget ansvar. Hos oss deltar, påvirker og beslutter du.

Midt-Troms rådet

Midt- Tromsrådet er et interkommunalt politisk råd opprettet med hjemmel i kommunelovens kap. 18. Rådet er et politisk samarbeidsorgan som skal arbeide med saker av felles interesse mellom kommunene i regionen og som fremmer regionens interesser i region- og rikssammenheng.

Intensjonen med Midt- Tromsrådet er å fremme saker som vil skape vekst og utvikling i regionen (samfunnsutviklerrollen). Samarbeidet skal være et samlende organ og bygger på enstemmighet, åpenhet og gjensidig tillit mellom deltakerkommunene.

Midt-Troms rådet

Midt- Tromsrådet er et interkommunalt politisk råd opprettet med hjemmel i kommunelovens kap. 18. Rådet er et politisk samarbeidsorgan som skal arbeide med saker av felles interesse mellom kommunene i regionen og som fremmer regionens interesser i region- og rikssammenheng.

Intensjonen med Midt- Tromsrådet er å fremme saker som vil skape vekst og utvikling i regionen (samfunnsutviklerrollen). Samarbeidet skal være et samlende organ og bygger på enstemmighet, åpenhet og gjensidig tillit mellom deltakerkommunene.

NILU

Vårt mål er bedre livskvalitet for alle! Det bidrar vi til gjennom vår forskning på atmosfærens sammensetning, klimaendringer, luftkvalitet, miljøgifter, helseeffekter, bærekraftige systemer, sirkulærøkonomi og digitalisering. Til sammen muliggjør dette bærekraftige løsninger på aktuelle samfunns- og næringslivsutfordringer. NILU drives som en nonprofit stiftelse. Det betyr at alt overskudd går tilbake til drift og utvikling av samfunnsnyttige forskningstjenester. Vi legger dessuten stor vekt på åpen forskning, åpen publisering og åpen kildekode – fordi kunnskap er til for å deles.

Vår største styrke ligger i våre fremragende ansatte. De bidrar til at NILU har en ledende posisjon både nasjonalt og internasjonalt – og et trivelig arbeidsmiljø.

På NILU jobber vi for vår felles fremtid. Vår forskning skal bidra til godt klima, sunt miljø og bærekraftige samfunnsløsninger. Det betyr at jobb ikke bare er jobb: Det vi gjør i løpet av en dag gjør en forskjell.

nilu

Vårt mål er bedre livskvalitet for alle! Det bidrar vi til gjennom vår forskning på atmosfærens sammensetning, klimaendringer, luftkvalitet, miljøgifter, helseeffekter, bærekraftige systemer, sirkulærøkonomi og digitalisering. Til sammen muliggjør dette bærekraftige løsninger på aktuelle samfunns- og næringslivsutfordringer. NILU drives som en nonprofit stiftelse. Det betyr at alt overskudd går tilbake til drift og utvikling av samfunnsnyttige forskningstjenester. Vi legger dessuten stor vekt på åpen forskning, åpen publisering og åpen kildekode – fordi kunnskap er til for å deles.

Vår største styrke ligger i våre fremragende ansatte. De bidrar til at NILU har en ledende posisjon både nasjonalt og internasjonalt – og et trivelig arbeidsmiljø.

På NILU jobber vi for vår felles fremtid. Vår forskning skal bidra til godt klima, sunt miljø og bærekraftige samfunnsløsninger. Det betyr at jobb ikke bare er jobb: Det vi gjør i løpet av en dag gjør en forskjell.

amnesty

Amnesty er verdens største menneskerettighetsorganisasjon. Vi etterforsker og avslører brudd på menneskerettighetene over hele verden, skaper oppmerksomhet om det og legger press på myndigheter for å skape endring.

Det som skiller Amnesty fra andre lignende organisasjoner, er at vi er en medlemsstyrt organisasjon med medlemmer over hele landet som engasjerer seg og er med på å skape endring. Amnesty har rundt 100 000 støttespillere i Norge.

De frivillige, engasjerte i Amnesty omtaler vi som aktivister. Disse er i hovedsak organisert i grupper rundt omkring i landet. Vi har ungdomsgrupper, studentgrupper og lokallag spredt utover hele landet. Vårt arbeid i Nord-Norge koordineres fra regionskontoret i Tromsø.

Amnesty

Amnesty er verdens største menneskerettighetsorganisasjon. Vi etterforsker og avslører brudd på menneskerettighetene over hele verden, skaper oppmerksomhet om det og legger press på myndigheter for å skape endring.

Det som skiller Amnesty fra andre lignende organisasjoner, er at vi er en medlemsstyrt organisasjon med medlemmer over hele landet som engasjerer seg og er med på å skape endring. Amnesty har rundt 100 000 støttespillere i Norge.

De frivillige, engasjerte i Amnesty omtaler vi som aktivister. Disse er i hovedsak organisert i grupper rundt omkring i landet. Vi har ungdomsgrupper, studentgrupper og lokallag spredt utover hele landet. Vårt arbeid i Nord-Norge koordineres fra regionskontoret i Tromsø.

ecura

I Ecura ønsker vi å utgjøre en forskjell for mottakerne av våre helse- og omsorgstjenester, for deres pårørende og for våre kunder. Vårt tjenestetilbud som en privat aktør er bare berettiget så lenge vi helhjertet kan stille oss bak kvaliteten og kompetansen i det vi tilbyr. Vi ønsker derfor at våre verdier skal prege oss og tjenestetilbudet vårt, noe som innebærer at vi alltid setter mennesket i sentrum.

Verdiene vi jobber etter er Endringsorientering, Omsorg (av latin Cura), Utvikling, Respekt og Ansvar. Vi skal gi omsorg med respekt og verdighet forankret i gode systemer. Derfor er vi ISO sertifisert både innen miljø, arbeidsmiljø og kvalitet. Som første helseforetak i Norge ble vi også sertifisert for ISO 27001; informasjonssikkerhet i 2020.

ecura

I Ecura ønsker vi å utgjøre en forskjell for mottakerne av våre helse- og omsorgstjenester, for deres pårørende og for våre kunder. Vårt tjenestetilbud som en privat aktør er bare berettiget så lenge vi helhjertet kan stille oss bak kvaliteten og kompetansen i det vi tilbyr. Vi ønsker derfor at våre verdier skal prege oss og tjenestetilbudet vårt, noe som innebærer at vi alltid setter mennesket i sentrum.

Verdiene vi jobber etter er Endringsorientering, Omsorg (av latin Cura), Utvikling, Respekt og Ansvar. Vi skal gi omsorg med respekt og verdighet forankret i gode systemer. Derfor er vi ISO sertifisert både innen miljø, arbeidsmiljø og kvalitet. Som første helseforetak i Norge ble vi også sertifisert for ISO 27001; informasjonssikkerhet i 2020.

UNN

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr befolkningen i den nordligste landsdelen medisinsk diagnostikk og behandling ved våre sykehus i Tromsø, Narvik, Harstad og Longyearbyen. Vi er universitets- og regionsykehuset for hele Nord-Norge, og vår visjon «Med pasienten – for pasienten» gjenspeiler at vi i UNN skal spille på lag med pasientene.

De rundt 6.500 medarbeiderne i UNN jobber etter verdiene kvalitet, trygghet, respekt og lagspill. Sistnevnte fremhever viktigheten av godt samspill internt, og ha et nært og godt samarbeid med kommunehelsetjeneste, UiT Norges arktiske universitet, Helse Nord RHF og andre helseforetak i regionen.

UNN har et særskilt ansvar for tilrettelegging av helsetilbud til den samiske befolkningen, og legger positiv vekt på om jobbsøkere har kompetanse på samisk språk og/eller kultur.

UNn

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr befolkningen i den nordligste landsdelen medisinsk diagnostikk og behandling ved våre sykehus i Tromsø, Narvik, Harstad og Longyearbyen. Vi er universitets- og regionsykehuset for hele Nord-Norge, og vår visjon «Med pasienten – for pasienten» gjenspeiler at vi i UNN skal spille på lag med pasientene.

De rundt 6.500 medarbeiderne i UNN jobber etter verdiene kvalitet, trygghet, respekt og lagspill. Sistnevnte fremhever viktigheten av godt samspill internt, og ha et nært og godt samarbeid med kommunehelsetjeneste, UiT Norges arktiske universitet, Helse Nord RHF og andre helseforetak i regionen.

UNN har et særskilt ansvar for tilrettelegging av helsetilbud til den samiske befolkningen, og legger positiv vekt på om jobbsøkere har kompetanse på samisk språk og/eller kultur.

Femstr

Traineeprogrammet Fremstr har lyst ut stillinger fra en rekke spennende bedrifter og aktører i Tromsøregionen. Stillingene er skreddersydd nyutdannede og vi håper du tar turen innom vår stand på karrieredagen. Som trainee hos oss får du en unik mulighet til å oppleve Tromsø sammen med jevnaldrende. 

Fremstr er et nettverk av fremoverlente virksomheter og unge talenter som ønsker å jobbe med bærekraft. Nettverket ledes av Næringsforeningen i Tromsøregionen, og består av både private og offentlige virksomheter fra samme region. Felles for alle er at man anerkjenner mulighetene som ligger i å utvikle nye løsninger, som er med på å skape en bedre morgendag – for miljøet, økonomisk og sosialt. De fleste arbeidsgiverne er åpen for ulike studiebakgrunner.

Programmet samler et «kull» traineer fra ulike bakgrunner som er ansatt i hver sin bedrift i 1 år. Målet er å tiltrekke de beste nyutdannede talentene til næringslivet i Tromsø, Karlsøy og Balsfjord. I tillegg til en spennende jobb i en av virksomhetene deltar traineene i Fremstr på en rekke samlinger i løpet av traineeåret. Programmet for samlingene vil ha fokus på bærekraftig business og personlig utvikling.

fremstr

Traineeprogrammet Fremstr har lyst ut stillinger fra en rekke spennende bedrifter og aktører i Tromsøregionen. Stillingene er skreddersydd nyutdannede og vi håper du tar turen innom vår stand på karrieredagen. Som trainee hos oss får du en unik mulighet til å oppleve Tromsø sammen med jevnaldrende. 

Fremstr er et nettverk av fremoverlente virksomheter og unge talenter som ønsker å jobbe med bærekraft. Nettverket ledes av Næringsforeningen i Tromsøregionen, og består av både private og offentlige virksomheter fra samme region. Felles for alle er at man anerkjenner mulighetene som ligger i å utvikle nye løsninger, som er med på å skape en bedre morgendag – for miljøet, økonomisk og sosialt. De fleste arbeidsgiverne er åpen for ulike studiebakgrunner.

Programmet samler et «kull» traineer fra ulike bakgrunner som er ansatt i hver sin bedrift i 1 år. Målet er å tiltrekke de beste nyutdannede talentene til næringslivet i Tromsø, Karlsøy og Balsfjord. I tillegg til en spennende jobb i en av virksomhetene deltar traineene i Fremstr på en rekke samlinger i løpet av traineeåret. Programmet for samlingene vil ha fokus på bærekraftig business og personlig utvikling.

Meteorologisk institutt

Meteorologisk institutt varsler været, overvåker klimaet og driver forskning. Vi sørger for at redningshelikoptrene kommer trygt frem, og at beredskapsetatene er forberedt på ekstremvær. Vi driver et omfattende forskningsarbeid, og leverer klimadata som blant annet brukes til å dimensjonere landet for framtidens klima.

Norske meteorologer har stått sentralt i utviklingen av faget siden instituttet ble etablert og meteorologisk institutt er i dag et ledende internasjonalt kompetansemiljø. Vi har kontor i Oslo, Tromsø og Bergen og er organisert i fem divisjoner: Vervarslingsdivisjonen, Observasjons- og klimadivisjonen, Senter for utvikling av varslingstenesta (SUV), IT-divisjonen og Forskings- og utviklingsdivisjonen.

Meteorologisk institutt

Meteorologisk institutt varsler været, overvåker klimaet og driver forskning. Vi sørger for at redningshelikoptrene kommer trygt frem, og at beredskapsetatene er forberedt på ekstremvær. Vi driver et omfattende forskningsarbeid, og leverer klimadata som blant annet brukes til å dimensjonere landet for framtidens klima.

Norske meteorologer har stått sentralt i utviklingen av faget siden instituttet ble etablert og meteorologisk institutt er i dag et ledende internasjonalt kompetansemiljø. Vi har kontor i Oslo, Tromsø og Bergen og er organisert i fem divisjoner: Vervarslingsdivisjonen, Observasjons- og klimadivisjonen, Senter for utvikling av varslingstenesta (SUV), IT-divisjonen og Forskings- og utviklingsdivisjonen.

KSAT

Kongsberg Satellite Services (KSAT) er en ledende global leverandør av tjenester innen satellittkontroll og -kommunikasjon. Vi spesialiserer oss i å kommunisere med satellitter,  og leverer tjenester som for eksempel jordobservasjon, værovervåkning, og romforskning. Med avansert teknologi gir KSAT kritisk støtte til både private og offentlige aktører i romindustrien.

Vårt team av engasjerte fagfolk har en lidenskap for romforskning og teknologi, og det er denne entusiasmen som driver KSATs suksess. Men på KSAT handler det ikke bare om raketter og satellitter - det handler om å være med på å forme fremtiden! Uansett om du studerer ingeniørfag, informatikk, økonomi eller kunst, har vi plass til deg. Vi leter etter mangfoldet av tankesett, fordi det er nettopp det som gjør vårt team unikt og sterkt. Vi tilbyr et dynamisk og innovativt arbeidsmiljø der ansatte har muligheten til å utvikle seg faglig og personlig. Å jobbe i KSAT gir ansatte muligheten til å være en del av en global aktør som bidrar til å forme fremtiden for romindustrien.

KSAT

Kongsberg Satellite Services (KSAT) er en ledende global leverandør av tjenester innen satellittkontroll og -kommunikasjon. Vi spesialiserer oss i å kommunisere med satellitter,  og leverer tjenester som for eksempel jordobservasjon, værovervåkning, og romforskning. Med avansert teknologi gir KSAT kritisk støtte til både private og offentlige aktører i romindustrien.

Vårt team av engasjerte fagfolk har en lidenskap for romforskning og teknologi, og det er denne entusiasmen som driver KSATs suksess. Men på KSAT handler det ikke bare om raketter og satellitter - det handler om å være med på å forme fremtiden! Uansett om du studerer ingeniørfag, informatikk, økonomi eller kunst, har vi plass til deg. Vi leter etter mangfoldet av tankesett, fordi det er nettopp det som gjør vårt team unikt og sterkt. Vi tilbyr et dynamisk og innovativt arbeidsmiljø der ansatte har muligheten til å utvikle seg faglig og personlig. Å jobbe i KSAT gir ansatte muligheten til å være en del av en global aktør som bidrar til å forme fremtiden for romindustrien.

Karriere-
veiledning.no

Karriereveiledning.no er offentlig og tilbyr gratis og anonym karriereveiledning på chat, telefon og gjennom karriereverktøy på nettsiden vår. Snakk med oss om du har spørsmål om jobb og utdanning.

Karriereveiledning.no lages av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, et direktorat under Kunnskapsdepartementet. Her kan du lese mer om hva HK-dir gjør.

Karriere-
veiledning.no

Karriereveiledning.no er offentlig og tilbyr gratis og anonym karriereveiledning på chat, telefon og gjennom karriereverktøy på nettsiden vår. Snakk med oss om du har spørsmål om jobb og utdanning.

Karriereveiledning.no lages av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, et direktorat under Kunnskapsdepartementet. Her kan du lese mer om hva HK-dir gjør.

Strawberry

Strawberry is a natural evolution of our burning vision to make the world a better place - more meaningful, more sustainable and more fun! We want to be a force for good by pushing for change and by sharing our values with people around us. By taking action and responsibility for our sustainability goals, and bringing people with diverse ideas together, we want to create something truly extraordinary. With over 225 hotels, 120 restaurants, 20 spas and more, we create thousands of experiences every day.

In Strawberry we offer careers within; Sales, Tech, HR, Meeting & Events, Food & Beverage, Business support, Hotel Management, Guest Service, Housekeeping and much more!

Strawberry

Strawberry is a natural evolution of our burning vision to make the world a better place - more meaningful, more sustainable and more fun! We want to be a force for good by pushing for change and by sharing our values with people around us. By taking action and responsibility for our sustainability goals, and bringing people with diverse ideas together, we want to create something truly extraordinary. With over 225 hotels, 120 restaurants, 20 spas and more, we create thousands of experiences every day.

In Strawberry we offer careers within; Sales, Tech, HR, Meeting & Events, Food & Beverage, Business support, Hotel Management, Guest Service, Housekeeping and much more!

MACK

Mack, verdens nordligste bryggeri, ble etablert av Ludwig Markus Mack i Tromsø i 1877 og er fortsatt uavhengig og familieeid i dag. Selve bryggeriet er i dag lokalisert i Nordkjosbotn i Balsfjord kommune, ca. 7 mil fra Tromsø. I Tromsø har vi fremdeles store deler av vår virksomhet. De historiske lokalene våre i Mack-kvartalet i sentrum av Tromsø huser administrasjonen vår.

Mack har siden 1877 vært brygget på godt humør og fantastisk natur. Som naturen i Nord-Norge er Mack friskere, renere og mer spennende enn de fleste av våre internasjonale konkurrenter. Noen ting er rett og slett bedre på nordnorsk.

MACK

Mack, verdens nordligste bryggeri, ble etablert av Ludwig Markus Mack i Tromsø i 1877 og er fortsatt uavhengig og familieeid i dag. Selve bryggeriet er i dag lokalisert i Nordkjosbotn i Balsfjord kommune, ca. 7 mil fra Tromsø. I Tromsø har vi fremdeles store deler av vår virksomhet. De historiske lokalene våre i Mack-kvartalet i sentrum av Tromsø huser administrasjonen vår.

Mack har siden 1877 vært brygget på godt humør og fantastisk natur. Som naturen i Nord-Norge er Mack friskere, renere og mer spennende enn de fleste av våre internasjonale konkurrenter. Noen ting er rett og slett bedre på nordnorsk.

EQUINOR

Equinor er et internasjonalt energiselskap som har forpliktet seg til langsiktig verdiskapning i en lavkarbon-framtid. Vårt formål er å omdanne naturressurser til energi for mennesker og framgang for samfunnet. Equinors portefølje inkluderer olje og gass, fornybar energi og lavkarbonløsninger, og selskapet har ambisjoner om å bli et klimanøytralt selskap innen 2050. Equinor har hovedkontor i Stavanger, og er den ledende operatøren på norsk kontinentalsokkel. Vi er til stede i rundt 30 land verden over.

Hos oss kan du oppleve spennende karrièremuligheter, en fremtidsrettet tilnærming til mangfold og balanse mellom arbeid og privatliv, konkurransedyktig lønn – og vissheten om at du gjør et viktig bidrag til samfunnet. En karrière i Equinor gir deg en enestående mulighet til å være en del av et selskap som jobber for å fremme energiomstillingen og bekjempe klimaendringer. I Equinor ønsker vi å ansette folk som lar seg inspirere av det grønne skiftet. Selskapet vårt er lite nok til at ideene dine vil bli sett, samtidig som vi er store nok til å sette dem ut i livet.

EQUINOR

Equinor er et internasjonalt energiselskap som har forpliktet seg til langsiktig verdiskapning i en lavkarbon-framtid. Vårt formål er å omdanne naturressurser til energi for mennesker og framgang for samfunnet. Equinors portefølje inkluderer olje og gass, fornybar energi og lavkarbonløsninger, og selskapet har ambisjoner om å bli et klimanøytralt selskap innen 2050. Equinor har hovedkontor i Stavanger, og er den ledende operatøren på norsk kontinentalsokkel. Vi er til stede i rundt 30 land verden over.

Hos oss kan du oppleve spennende karrièremuligheter, en fremtidsrettet tilnærming til mangfold og balanse mellom arbeid og privatliv, konkurransedyktig lønn – og vissheten om at du gjør et viktig bidrag til samfunnet. En karrière i Equinor gir deg en enestående mulighet til å være en del av et selskap som jobber for å fremme energiomstillingen og bekjempe klimaendringer. I Equinor ønsker vi å ansette folk som lar seg inspirere av det grønne skiftet. Selskapet vårt er lite nok til at ideene dine vil bli sett, samtidig som vi er store nok til å sette dem ut i livet.

ASKO

ASKO NORD AS er en ledende engrosbedrift med ca 260 ansatte og omsetter for ca.5,7 milliarder i året. Selskapet leverer til dagligvarehandel, storhusholdning og servicehandel i hele Nord-Norge og er lokalisert i et moderne lavenergibygg på 30 000 m2 på Minken Næringspark i Ramfjordbotn.

Vår kjernevirksomhet er effektiv logistikk og vareforsyning til våre kunder. Våre medarbeidere jobber innenfor marked, innkjøp, kundeservice, transport, varemottak, plukk, sammenstilling, miljø og administrasjon. Vi distribuerer varer fra Lofoten og Ballangen i sør, til Honningsvåg og Kirkenes i nord og øst.

Yrkesstolthet og vinnerkultur preger arbeidsmiljøet i ASKO og det er viktig for oss at ansatte trives på jobb. ASKO har en ambisjon om å bli bærekraftig og klimanøytral. Det betyr at vi skal ha fokus på energieffektiviserende tiltak, fornybare og bærekraftige ressurser og nullutslipp innen transport.

ASKO

ASKO NORD AS er en ledende engrosbedrift med ca 260 ansatte og omsetter for ca.5,7 milliarder i året. Selskapet leverer til dagligvarehandel, storhusholdning og servicehandel i hele Nord-Norge og er lokalisert i et moderne lavenergibygg på 30 000 m2 på Minken Næringspark i Ramfjordbotn.

Vår kjernevirksomhet er effektiv logistikk og vareforsyning til våre kunder. Våre medarbeidere jobber innenfor marked, innkjøp, kundeservice, transport, varemottak, plukk, sammenstilling, miljø og administrasjon. Vi distribuerer varer fra Lofoten og Ballangen i sør, til Honningsvåg og Kirkenes i nord og øst.

Yrkesstolthet og vinnerkultur preger arbeidsmiljøet i ASKO og det er viktig for oss at ansatte trives på jobb. ASKO har en ambisjon om å bli bærekraftig og klimanøytral. Det betyr at vi skal ha fokus på energieffektiviserende tiltak, fornybare og bærekraftige ressurser og nullutslipp innen transport.

Seafood Trainee

Seafood Trainee er et 1-årig traineeprogram for nyutdannede som vil ha en skikkelig karriere kick-off i sjømatnæringen. Seafood Trainee er drevet av klyngen NCE Seafood Innovation, der over 120 virksomheter er medlem. De har behov for kompetanse innen svært mange fagfelt, og rekrutterer unge talenter gjennom Seafood Trainee. Hvert år ansattes 20-30 Traineer i virksomheter knyttet til sjømat.

Traineene får et modulbasert program som gir:

- Personlig utvikling og en kickstart på karrieren

- Kunnskap og bransjeforståelse som gir et fortrinn

- Et bredt faglig og personlig nettverk

- Innsikt i hvordan sjømatnæringen påvirker samfunn og næringsliv både nasjonalt og internasjonalt

Seafood
Trainee

Seafood Trainee er et 1-årig traineeprogram for nyutdannede som vil ha en skikkelig karriere kick-off i sjømatnæringen. Seafood Trainee er drevet av klyngen NCE Seafood Innovation, der over 120 virksomheter er medlem. De har behov for kompetanse innen svært mange fagfelt, og rekrutterer unge talenter gjennom Seafood Trainee. Hvert år ansattes 20-30 Traineer i virksomheter knyttet til sjømat.

Traineene får et modulbasert program som gir:

- Personlig utvikling og en kickstart på karrieren

- Kunnskap og bransjeforståelse som gir et fortrinn

- Et bredt faglig og personlig nettverk

- Innsikt i hvordan sjømatnæringen påvirker samfunn og næringsliv både nasjonalt og internasjonalt

redd barna

Redd Barna kjemper for barns rettigheter og for at alle barn skal overleve, lære og være trygge. Vi har et særlig fokus på de mest marginaliserte barna, barn i fattige lokalsamfunn, og barn som bor i områder berørt av krig og konflikt. Redd Barna har 100 000 støttespillere i Norge og frivillige som deltar i aktiviteter på lokalt plan over hele landet. Redd Barna er en del av internasjonale Redd Barna og sammen arbeider vi i 120 land med både langsiktige programmer og humanitær bistand. Vi er verdens ledende uavhengige organisasjon for barn.

I Norge er vi rundt 270 dedikerte medarbeidere og vi er stadig på jakt etter nye kollegaer. Vi i Redd Barna ønsker et arbeidsmiljø preget av tverrfaglighet og mangfold, hvor vi kan spille på hverandres styrker. Erfaring fra frivilligheten, og kunnskapen den gir deg, kan ha stor betydning når du søker jobb i organisasjonssektoren. Vi vil gjerne bistå deg med gode innspill på hvordan du kan bygge CV’en din allerede før du er ferdig å studere.

redd barna

Redd Barna kjemper for barns rettigheter og for at alle barn skal overleve, lære og være trygge. Vi har et særlig fokus på de mest marginaliserte barna, barn i fattige lokalsamfunn, og barn som bor i områder berørt av krig og konflikt. Redd Barna har 100 000 støttespillere i Norge og frivillige som deltar i aktiviteter på lokalt plan over hele landet. Redd Barna er en del av internasjonale Redd Barna og sammen arbeider vi i 120 land med både langsiktige programmer og humanitær bistand. Vi er verdens ledende uavhengige organisasjon for barn.

I Norge er vi rundt 270 dedikerte medarbeidere og vi er stadig på jakt etter nye kollegaer. Vi i Redd Barna ønsker et arbeidsmiljø preget av tverrfaglighet og mangfold, hvor vi kan spille på hverandres styrker. Erfaring fra frivilligheten, og kunnskapen den gir deg, kan ha stor betydning når du søker jobb i organisasjonssektoren. Vi vil gjerne bistå deg med gode innspill på hvordan du kan bygge CV’en din allerede før du er ferdig å studere.

Departementene

Departementene sin jobb er å sette regjeringens politikk ut i praktisk handling. Vi har også ansvar for forvaltning av viktige samfunnsområder i Norge, noe som gjør oss til et av landets mest sentrale arbeidsplasser, og en av de største innenfor offentlig sektor.
Videre utarbeider vi det faglige grunnlaget for regjeringens beslutninger. Stadig mer av arbeidet i departementene skjer på tvers av departementsgrensene. Dette gir deg god mulighet for tverrfaglig arbeid og læring både innenfor egen sektor og mellom departementene.

Departementene har dessuten omfattende kontakt med underliggende etater, kommuner og fylkeskommuner samt næringsliv, organisasjoner og forskningsinstitusjoner. Dette gir deg unike muligheter for samarbeid og læring på tvers av forvaltningsnivå. I flere departementer får du i tillegg mulighet for internasjonal erfaring ved å delta på møter i internasjonale fora og hospitere i internasjonale organisasjoner eller bli ansatt som fagråd eller nasjonal ekspert.

Departementene

Departementene sin jobb er å sette regjeringens politikk ut i praktisk handling. Vi har også ansvar for forvaltning av viktige samfunnsområder i Norge, noe som gjør oss til et av landets mest sentrale arbeidsplasser, og en av de største innenfor offentlig sektor.
Videre utarbeider vi det faglige grunnlaget for regjeringens beslutninger. Stadig mer av arbeidet i departementene skjer på tvers av departementsgrensene. Dette gir deg god mulighet for tverrfaglig arbeid og læring både innenfor egen sektor og mellom departementene.

Departementene har dessuten omfattende kontakt med underliggende etater, kommuner og fylkeskommuner samt næringsliv, organisasjoner og forskningsinstitusjoner. Dette gir deg unike muligheter for samarbeid og læring på tvers av forvaltningsnivå. I flere departementer får du i tillegg mulighet for internasjonal erfaring ved å delta på møter i internasjonale fora og hospitere i internasjonale organisasjoner eller bli ansatt som fagråd eller nasjonal ekspert.

Nordlaks

Nordlaks er et norsk familieeid havbruksselskap som ble etablert i 1989 av Inge Berg. I dag er selskapet en av Norges største produsenter av laks. Hovedkvarteret ligger på Stokmarknes, og har blitt en hjørnesteinsbedrift i Vesterålen med over 800 ansatte.

Det innovative selskapet utvikler og tar i bruk ny teknologi og produksjonsmetoder, deriblant lasere for å ta knekken på lakselus og roboter med kunstig intelligens for å holde nøtene rene. Ved å tenke innovativt og aktivt teste ut og ta i bruk nye løsninger, er Nordlaks stadig i utvikling og med på å utvikle hele akvakulturnæringen.

Hele verdikjeden er etablert nord for polarsirkelen og utvikles kontinuerlig for å bli så effektiv og bærekraftig som mulig. Her driftes det stamfiskefasiliteter, landbaserte smoltfasiliteter, oppdrett på tradisjonelle og eksponerte lokasjoner (Havfarmen), brønnbåter, slaktefasiliteter, filetproduksjon, og salg og distribusjon. Nordlaks leverer fersk/fryst hel laks og filetprodukter til mer enn 40 land verden over.

Nordlaks

Nordlaks er et norsk familieeid havbruksselskap som ble etablert i 1989 av Inge Berg. I dag er selskapet en av Norges største produsenter av laks. Hovedkvarteret ligger på Stokmarknes, og har blitt en hjørnesteinsbedrift i Vesterålen med over 800 ansatte.

Det innovative selskapet utvikler og tar i bruk ny teknologi og produksjonsmetoder, deriblant lasere for å ta knekken på lakselus og roboter med kunstig intelligens for å holde nøtene rene. Ved å tenke innovativt og aktivt teste ut og ta i bruk nye løsninger, er Nordlaks stadig i utvikling og med på å utvikle hele akvakulturnæringen.

Hele verdikjeden er etablert nord for polarsirkelen og utvikles kontinuerlig for å bli så effektiv og bærekraftig som mulig. Her driftes det stamfiskefasiliteter, landbaserte smoltfasiliteter, oppdrett på tradisjonelle og eksponerte lokasjoner (Havfarmen), brønnbåter, slaktefasiliteter, filetproduksjon, og salg og distribusjon. Nordlaks leverer fersk/fryst hel laks og filetprodukter til mer enn 40 land verden over.

Karlsøy
Kommune

I Karlsøy kommune, har vi karrieremulighetene for deg bare en times kjøring fra Tromsø. Vi er en kommune i vekst og med særegne økonomiske virkemiddelordninger for regionen, kan du spare mye penger på å jobbe i kommunen.

Vi har gode rekrutteringsstipend og ordninger for deg som enda studerer eller ønsker å videreutdanne deg. I Karlsøy vil du bli mer enn bare et innbyggertall, du vil bli sett, utfordret og oppleve mestring. Mulighetene venter på deg, og vi legger til rette for fleksible arbeidsordninger slik at du kan trives best mulig på jobb.

Etter jobb har du muligheten til å engasjere deg i frivillig arbeid, gå en tur, eller bare nyte stillheten og roen. Er du i tillegg gira på skikjøring, padling og friluftsliv er Karlsøy kommune destinasjonen for deg. Her kan du spenne skiene på deg rett utfor ytterdøra, og oppleve natur og et rikt dyreliv i verdensklasse.

Karlsøy
Kommune

I Karlsøy kommune, har vi karrieremulighetene for deg bare en times kjøring fra Tromsø. Vi er en kommune i vekst og med særegne økonomiske virkemiddelordninger for regionen, kan du spare mye penger på å jobbe i kommunen.

Vi har gode rekrutteringsstipend og ordninger for deg som enda studerer eller ønsker å videreutdanne deg. I Karlsøy vil du bli mer enn bare et innbyggertall, du vil bli sett, utfordret og oppleve mestring. Mulighetene venter på deg, og vi legger til rette for fleksible arbeidsordninger slik at du kan trives best mulig på jobb.

Etter jobb har du muligheten til å engasjere deg i frivillig arbeid, gå en tur, eller bare nyte stillheten og roen. Er du i tillegg gira på skikjøring, padling og friluftsliv er Karlsøy kommune destinasjonen for deg. Her kan du spenne skiene på deg rett utfor ytterdøra, og oppleve natur og et rikt dyreliv i verdensklasse.

Framsikt

Framsikt AS ble stiftet i 2014, og har sitt hovedkontor i Bø i Vesterålen. Vi tilbyr norske kommuner og fylkeskommuner en skybasert løsning for helhetlig virksomhetsstyring. Vi jobber i skjæringspunktet mellom økonomi og IT, og vi er helt fremst på vårt felt i Norge. Vi har moduler for analyse, planlegging, mål- og resultatstyring, budsjettering, rapportering og politikermedvirkning - alt i en og samme løsning. Vår løsning brukes av 265 kommuner og fylkeskommuner, og har mer enn 23.000 unike brukere. Visma er største eier i Framsikt og vi samarbeider tett om best mulig løsninger for våre kunder.

Framsikt vokser stadig, og vi har over 100 ansatte. I tillegg til hovedkontoret i Bø har vi avdelingskontorer i Tromsø, Bodø, Trondheim, Bergen, Lillehammer og Oslo. Vår utviklingsavdeling ligger i Bangalore, India. Hvert år leter vi etter unge, kloke hoder som kan bidra til at vi kan levere Framsikt verktøyet til kundene våre. 1/3 av alle ansatte i Framsikt har Framsikt som sin første jobb etter endte studier. Som trainee hos oss vil du være fast ansatt fra dag én. Du blir en del av et ungt, uhøytidelig og inspirerende miljø på supportavdelingen ved vårt hovedkontor. Du deltar også i et faglig og sosialt trainee-program.

Framsikt

Framsikt AS ble stiftet i 2014, og har sitt hovedkontor i Bø i Vesterålen. Vi tilbyr norske kommuner og fylkeskommuner en skybasert løsning for helhetlig virksomhetsstyring. Vi jobber i skjæringspunktet mellom økonomi og IT, og vi er helt fremst på vårt felt i Norge. Vi har moduler for analyse, planlegging, mål- og resultatstyring, budsjettering, rapportering og politikermedvirkning - alt i en og samme løsning. Vår løsning brukes av 265 kommuner og fylkeskommuner, og har mer enn 23.000 unike brukere. Visma er største eier i Framsikt og vi samarbeider tett om best mulig løsninger for våre kunder.

Framsikt vokser stadig, og vi har over 100 ansatte. I tillegg til hovedkontoret i Bø har vi avdelingskontorer i Tromsø, Bodø, Trondheim, Bergen, Lillehammer og Oslo. Vår utviklingsavdeling ligger i Bangalore, India. Hvert år leter vi etter unge, kloke hoder som kan bidra til at vi kan levere Framsikt verktøyet til kundene våre. 1/3 av alle ansatte i Framsikt har Framsikt som sin første jobb etter endte studier. Som trainee hos oss vil du være fast ansatt fra dag én. Du blir en del av et ungt, uhøytidelig og inspirerende miljø på supportavdelingen ved vårt hovedkontor. Du deltar også i et faglig og sosialt trainee-program.

Scandic

Scandic er Nordens ledende hotellkjede med 280 hoteller i 6 land, hvorav over 85 av disse ligger i Norge. Hver dag jobber våre 14.000 medarbeidere med ett mål for øyet, å få gjestene våre til å føle seg velkommen hos oss. Som Nordens mest bærekraftige hotellkjede fokuserer vi alltid på miljø, samfunnsansvar og tilgjengelighet.

Our values:
BE A PRO - You are empowered to go in your desired direction, whichever that might be.
BE YOU - You can be yourself at Scandic, that’s how we are able to give that genuine personal service to our guests.
BE CARING - We will challenge you to take initiatives to accelerate the positive change for earth and build this and future generations as a whole.
BE BOLD - You are trusted to step out of your comfort zone and make a difference. We have the muscles to make use of great initiatives.

Scandic

Scandic er Nordens ledende hotellkjede med 280 hoteller i 6 land, hvorav over 85 av disse ligger i Norge. Hver dag jobber våre 14.000 medarbeidere med ett mål for øyet, å få gjestene våre til å føle seg velkommen hos oss. Som Nordens mest bærekraftige hotellkjede fokuserer vi alltid på miljø, samfunnsansvar og tilgjengelighet.

Our values:
BE A PRO - You are empowered to go in your desired direction, whichever that might be.
BE YOU - You can be yourself at Scandic, that’s how we are able to give that genuine personal service to our guests.
BE CARING - We will challenge you to take initiatives to accelerate the positive change for earth and build this and future generations as a whole.
BE BOLD - You are trusted to step out of your comfort zone and make a difference. We have the muscles to make use of great initiatives.

forsvarsbygg

Forsvarsbygg er en etat i forsvarssektoren, underlagt forsvarsdepartementet. I Forsvarsbygg tilbyr vi deg meningsfylte, utviklende og varierte arbeidsoppgaver uansett hvilken rolle du har. Forsvarsbyggere er alt fra driftsteknikere og ingeniører, til jurister og økonomer. Som landets største eiendomsaktør, trenger vi de beste med på laget. Her bidrar du sammen med engasjerte og dyktige kolleger til forsvarssektorens felles samfunnsmål som handler om å verne om landet og demokratiet vårt.

Som student har du muligheten til å ha summer internship hos oss, og som nyutdannet kan du søke på vårt program for nyutdannede. Våre eiendommer, bygg og anlegg er en avgjørende innsatsfaktor for Forsvarets aktivitet både i fredstid, krise og krig. Vi kaller det å bygge forsvarsevne hver dag. Bli med du også!

forsvarsbygg

Forsvarsbygg er en etat i forsvarssektoren, underlagt forsvarsdepartementet. I Forsvarsbygg tilbyr vi deg meningsfylte, utviklende og varierte arbeidsoppgaver uansett hvilken rolle du har. Forsvarsbyggere er alt fra driftsteknikere og ingeniører, til jurister og økonomer. Som landets største eiendomsaktør, trenger vi de beste med på laget. Her bidrar du sammen med engasjerte og dyktige kolleger til forsvarssektorens felles samfunnsmål som handler om å verne om landet og demokratiet vårt.

Som student har du muligheten til å ha summer internship hos oss, og som nyutdannet kan du søke på vårt program for nyutdannede. Våre eiendommer, bygg og anlegg er en avgjørende innsatsfaktor for Forsvarets aktivitet både i fredstid, krise og krig. Vi kaller det å bygge forsvarsevne hver dag. Bli med du også!

Edge

Egde er konsulentselskapet som forener mennesker og teknologi. Vår omfattende tjenesteportefølje strekker seg over rådgivning, prosjektledelse, utvikling, design og brukeropplevelser, dataanalyse, sikkerhet og testing. Enten det er gjennom skreddersydde konsulenttjenester tilpasset spesifikke behov eller ved å tilby tverrfaglige team som kan håndtere komplekse utfordringer, har vi en brukerorientert og helhetlig tilnærming.

Vi er stolte av å være en strategisk digitaliseringspartner i våre kunders digitale transformasjoner. Hos oss venter spennende muligheter!

Edge

Egde er konsulentselskapet som forener mennesker og teknologi. Vår omfattende tjenesteportefølje strekker seg over rådgivning, prosjektledelse, utvikling, design og brukeropplevelser, dataanalyse, sikkerhet og testing. Enten det er gjennom skreddersydde konsulenttjenester tilpasset spesifikke behov eller ved å tilby tverrfaglige team som kan håndtere komplekse utfordringer, har vi en brukerorientert og helhetlig tilnærming.

Vi er stolte av å være en strategisk digitaliseringspartner i våre kunders digitale transformasjoner. Hos oss venter spennende muligheter!

Helse Nord IKT

Helse Nord IKT leverer fremtidsrettede teknologiske løsninger og tjenester til sykehusene i Nord-Norge.

Vi har ansvar for drift, forvaltning og utvikling av IKT-systemene som brukes av sykehusene i landsdelen vår, og vi betjener 19.000 IKT-brukere 24 timer i døgnet, sju dager i uka.

Hos oss jobber det rundt 490 medarbeidere, noe som gjør oss til Nord-Norges største IT-miljø. Våre medarbeidere jobber fra 11 ulike lokasjoner i landsdelen, og vårt hovedkontor ligger i Tromsø.

I Helse Nord IKT har du mange karrieremuligheter. Trykk her for å lese om noen av våre medarbeidere, og få et innblikk i hvordan det er å jobbe hos oss.

Helse Nord IKT

Helse Nord IKT leverer fremtidsrettede teknologiske løsninger og tjenester til sykehusene i Nord-Norge.

Vi har ansvar for drift, forvaltning og utvikling av IKT-systemene som brukes av sykehusene i landsdelen vår, og vi betjener 19.000 IKT-brukere 24 timer i døgnet, sju dager i uka.

Hos oss jobber det rundt 490 medarbeidere, noe som gjør oss til Nord-Norges største IT-miljø. Våre medarbeidere jobber fra 11 ulike lokasjoner i landsdelen, og vårt hovedkontor ligger i Tromsø.

I Helse Nord IKT har du mange karrieremuligheter. Trykk her for å lese om noen av våre medarbeidere, og få et innblikk i hvordan det er å jobbe hos oss.

KPMG

I Norge har KPMG rundt 1800 ansatte og partnere fordelt på 23 kontorer over hele landet. Vår sterke regionale tilstedeværelse er en styrke og et klart konkurraansefortrinn for KPMG Norge.

I KPMG jobber vi med komplekse problemstillinger for tusenvis av kunder, og for å bli den beste rådgiveren er vi avhengig av de beste folkene. Vi trenger mennesker som er nysgjerrige og som evner å se muligheter – både i teknologien og i menneskene rundt seg. Vi ser etter deg som liker å lære nye ting og trives med teamarbeid.

Vi investerer mye i våre medarbeideres kompetanse, karriereutvikling og trivsel. Derfor tilbyr vi opplærings-, utdannings- og utviklingsprogram for våre ansatte.  Enten du har kort eller lang fartstid i selskapet, har vi skreddersydde kompetanseprogrammer tilpasset ditt faglige nivå. Vi tilpasser også karrieremuligheter etter den enkelte medarbeiders ønsker og ambisjoner.

KPMG

I Norge har KPMG rundt 1800 ansatte og partnere fordelt på 23 kontorer over hele landet. Vår sterke regionale tilstedeværelse er en styrke og et klart konkurraansefortrinn for KPMG Norge.

I KPMG jobber vi med komplekse problemstillinger for tusenvis av kunder, og for å bli den beste rådgiveren er vi avhengig av de beste folkene. Vi trenger mennesker som er nysgjerrige og som evner å se muligheter – både i teknologien og i menneskene rundt seg. Vi ser etter deg som liker å lære nye ting og trives med teamarbeid.

Vi investerer mye i våre medarbeideres kompetanse, karriereutvikling og trivsel. Derfor tilbyr vi opplærings-, utdannings- og utviklingsprogram for våre ansatte.  Enten du har kort eller lang fartstid i selskapet, har vi skreddersydde kompetanseprogrammer tilpasset ditt faglige nivå. Vi tilpasser også karrieremuligheter etter den enkelte medarbeiders ønsker og ambisjoner.

Trainee Arena Nord-Troms

Norges mest innholdsrike traineeprogram? Med vårt skreddersydde kompetanseprogram, unike jobbmuligheter, studietur til Brussel, bedriftsbesøk og sosiale aktiviteter vil vi garantere at du sitte igjen med et år du sent vil glemme – flotte opplevelser, en bratt læringskurve og et bedt faglig og sosialt nettverk.  

Trainee Arena Nord-Troms er et samarbeid mellom en rekke bedrifter og kommuner i regionen. Vi tilbyr et ettårig traineeprogram hvor du får utvikle din kompetanse hos en av våre medlemsbedrifter eller -kommuner.

Våre medlemsbedrifter er stadig på jakt etter ny kompetanse, hvilke oppgaver traineene får vil variere mellom bedriftene. Traineen kan gå rett inn i fast stilling, rullerer på oppgaver innad i bedriften for å bli kjent med hele virksomheten, eller få en prosjektstilling. Det som er felles for alle traineestillingene er at du får god oppfølging og utviklingsmuligheter.

Trainee Arena Nord-Troms

Norges mest innholdsrike traineeprogram? Med vårt skreddersydde kompetanseprogram, unike jobbmuligheter, studietur til Brussel, bedriftsbesøk og sosiale aktiviteter vil vi garantere at du sitte igjen med et år du sent vil glemme – flotte opplevelser, en bratt læringskurve og et bedt faglig og sosialt nettverk.  

Trainee Arena Nord-Troms er et samarbeid mellom en rekke bedrifter og kommuner i regionen. Vi tilbyr et ettårig traineeprogram hvor du får utvikle din kompetanse hos en av våre medlemsbedrifter eller -kommuner.

Våre medlemsbedrifter er stadig på jakt etter ny kompetanse, hvilke oppgaver traineene får vil variere mellom bedriftene. Traineen kan gå rett inn i fast stilling, rullerer på oppgaver innad i bedriften for å bli kjent med hele virksomheten, eller få en prosjektstilling. Det som er felles for alle traineestillingene er at du får god oppfølging og utviklingsmuligheter.

Trainee Finnmark

Er du en ambisiøs nyutdannet med lidenskap for utfordringer og et ønske om å sette ditt preg på fremtiden? Start karrieren din gjennom Trainee Finnmark, og utforsk grensene for din egen utvikling. I Finnmark venter et inkluderende fellesskap som er ivrig med å ta deg med på nye og spennende kultur- og naturopplevelser, er du sulten nok vil du oppleve rask karriereutvikling.

Bli en del av vårt fellesskap av talenter og skreddersydde utviklingsprogram som kombinerer faglig dyktighet med spennende opplevelser. Gjennom workshops, seminarer og teamaktiviteter vil du bygge et profesjonelt nettverk, men også utfordre deg selv til å vokse personlig og faglig. Her får du muligheten til å bruke din kompetanse i praksis, og være med på å forme fremtiden til en region med uendelige muligheter. Bli med oss på reisen mot et innovativt og bærekraftig Finnmark, og gjør deg klar til å skape din egen suksesshistorie.

Trainee Finnmark

Er du en ambisiøs nyutdannet med lidenskap for utfordringer og et ønske om å sette ditt preg på fremtiden? Start karrieren din gjennom Trainee Finnmark, og utforsk grensene for din egen utvikling. I Finnmark venter et inkluderende fellesskap som er ivrig med å ta deg med på nye og spennende kultur- og naturopplevelser, er du sulten nok vil du oppleve rask karriereutvikling.

Bli en del av vårt fellesskap av talenter og skreddersydde utviklingsprogram som kombinerer faglig dyktighet med spennende opplevelser. Gjennom workshops, seminarer og teamaktiviteter vil du bygge et profesjonelt nettverk, men også utfordre deg selv til å vokse personlig og faglig. Her får du muligheten til å bruke din kompetanse i praksis, og være med på å forme fremtiden til en region med uendelige muligheter. Bli med oss på reisen mot et innovativt og bærekraftig Finnmark, og gjør deg klar til å skape din egen suksesshistorie.

Karriere troms

Karriereveiledning viser til tjenester og aktiviteter som skal hjelpe personer, uavhengig av alder og tidspunkt i livet, til å ta valg når det gjelder utdanning, opplæring og arbeid, og til å håndtere egen karriere.

Tjenestene kan finnes i skoler, på universiteter og høgskoler, i opplæringsinstitusjoner og i arbeidsmarkedstjenester, på arbeidsplassen, i frivillig eller i privat sektor.

Aktivitetene kan foregå på individuell basis eller i grupper, og i samme rom eller over avstand (inkludert telefon og nettbaserte tjenester). Disse kan inkludere informasjon (i trykket form, på nett eller annet), tester, veiledningssamtaler, karriereutviklingskurs og -programmer (for å hjelpe personer til å utvikle selvbevissthet, bevissthet om muligheter og karrierehåndteringsferdigheter), smakebitkurs (for å sammenligne alternativer før valg), jobbsøkerkurs og hjelp i overgangsfaser.

karriere troms

Karriereveiledning viser til tjenester og aktiviteter som skal hjelpe personer, uavhengig av alder og tidspunkt i livet, til å ta valg når det gjelder utdanning, opplæring og arbeid, og til å håndtere egen karriere.

Tjenestene kan finnes i skoler, på universiteter og høgskoler, i opplæringsinstitusjoner og i arbeidsmarkedstjenester, på arbeidsplassen, i frivillig eller i privat sektor.

Aktivitetene kan foregå på individuell basis eller i grupper, og i samme rom eller over avstand (inkludert telefon og nettbaserte tjenester). Disse kan inkludere informasjon (i trykket form, på nett eller annet), tester, veiledningssamtaler, karriereutviklingskurs og -programmer (for å hjelpe personer til å utvikle selvbevissthet, bevissthet om muligheter og karrierehåndteringsferdigheter), smakebitkurs (for å sammenligne alternativer før valg), jobbsøkerkurs og hjelp i overgangsfaser.

Aberia

Aberia er en norsk virksomhet som leverer tjenester innen helse, omsorg og barnevern. Vår visjon er «verdighet for den enkelte», og vi tilbyr tilpasset bistand til enkeltpersoner og familier. Mange av de som tar imot våre tjenester, er barn og unge. I Norge er Aberia til stede over hele landet fra nord til sør, med blant annet omsorgs- og avlastningstjenester, barnevern, familiehjem og BPA. Vi er mer enn 2.000 ansatte som jobber for å levere høy kvalitet i møte med andre mennesker.

Våre prinsipper
- Respekt for alle
- Aldri gi opp
- Uformell, men profesjonell
- Se løsninger – ikke problemer
- Stol på andre – vær til å stole på

Våre verdier og prinsipper gir oss en felles retning for hvordan vi skal være i møte med de som mottar våre tjenester, og de vi jobber sammen med.

Aberia

Aberia er en norsk virksomhet som leverer tjenester innen helse, omsorg og barnevern. Vår visjon er «verdighet for den enkelte», og vi tilbyr tilpasset bistand til enkeltpersoner og familier. Mange av de som tar imot våre tjenester, er barn og unge. I Norge er Aberia til stede over hele landet fra nord til sør, med blant annet omsorgs- og avlastningstjenester, barnevern, familiehjem og BPA. Vi er mer enn 2.000 ansatte som jobber for å levere høy kvalitet i møte med andre mennesker.

Våre prinsipper
- Respekt for alle
- Aldri gi opp
- Uformell, men profesjonell
- Se løsninger – ikke problemer
- Stol på andre – vær til å stole på

Våre verdier og prinsipper gir oss en felles retning for hvordan vi skal være i møte med de som mottar våre tjenester, og de vi jobber sammen med.

Tromsø kommune

Tromsø kommune er en unik og spennende arbeidsgiver som tiltrekker seg dedikerte og engasjerte ansatte til sine om lag 7000 stillinger. Beliggende i den vakre nordlige delen av Norge, omgitt av majestetiske fjell og det arktiske havet, tilbyr Tromsø muligheten til å kombinere profesjonalitet med god livskvalitet.
 
Som ansatt i Tromsø kommune blir du en del av et mangfoldig fellesskap som verdsetter forskjellighet og inkludering. Kommunen legger vekt på å tilrettelegge for personlig og faglig utvikling, med gode muligheter for kurs og opplæring. Tromsø kommune er også en moderne og innovativ arbeidsplass, som stadig søker nye løsninger for å møte samfunnets behov.
 
Kommunen bidrar til utvikling av lokal infrastruktur, næring og kultur.  Arbeidet her gir deg muligheten til å påvirke samfunnet positivt, enten det er gjennom helse- og omsorgstjenester, utdanning, kultur eller andre viktige samfunnsområder. Kommunen legger stor vekt på å skape et helsefremmende arbeidsmiljø og tilbyr gode velferdsordninger for de ansatte.

Tromsø
Kommune

Tromsø kommune er en unik og spennende arbeidsgiver som tiltrekker seg dedikerte og engasjerte ansatte til sine om lag 7000 stillinger. Beliggende i den vakre nordlige delen av Norge, omgitt av majestetiske fjell og det arktiske havet, tilbyr Tromsø muligheten til å kombinere profesjonalitet med god livskvalitet.
 
Som ansatt i Tromsø kommune blir du en del av et mangfoldig fellesskap som verdsetter forskjellighet og inkludering. Kommunen legger vekt på å tilrettelegge for personlig og faglig utvikling, med gode muligheter for kurs og opplæring. Tromsø kommune er også en moderne og innovativ arbeidsplass, som stadig søker nye løsninger for å møte samfunnets behov.
 
Kommunen bidrar til utvikling av lokal infrastruktur, næring og kultur.  Arbeidet her gir deg muligheten til å påvirke samfunnet positivt, enten det er gjennom helse- og omsorgstjenester, utdanning, kultur eller andre viktige samfunnsområder. Kommunen legger stor vekt på å skape et helsefremmende arbeidsmiljø og tilbyr gode velferdsordninger for de ansatte.

Aurora omsorg

Aurora Omsorg er et nordnorsk omsorgsselskap og datterselskap av Aberia. Vi legger vekt på lokal forankring ved å ansette ledere og ansatte med god fagkompetanse, lang erfaring fra fagfeltet og god lokalkunnskap. Vi tilbyr våre tjenester i hele landet innenfor barnevern og omsorgstjenester.

Vi har en grunntanke om at alle mennesker har lik verdi og at hvert menneske har krav på å få tilpasset sitt tilbud til sine behov. Sammen med våre samarbeidspartnere med spisskompetanse på de ulike fagområdene, ønsker vi å skreddersy det faglige tilbudet tilpasset den enkeltes behov.

Aurora er en attraktiv arbeidsgiver, tilbyr et godt og kompetansebyggende arbeidsmiljø. Vårt viktigste suksesskriterium er ledelse, basert på de etiske retningslinjene, fordi fornøyd personal gir god kvalitet.

aurora
omsorg

Aurora Omsorg er et nordnorsk omsorgsselskap og datterselskap av Aberia. Vi legger vekt på lokal forankring ved å ansette ledere og ansatte med god fagkompetanse, lang erfaring fra fagfeltet og god lokalkunnskap. Vi tilbyr våre tjenester i hele landet innenfor barnevern og omsorgstjenester.

Vi har en grunntanke om at alle mennesker har lik verdi og at hvert menneske har krav på å få tilpasset sitt tilbud til sine behov. Sammen med våre samarbeidspartnere med spisskompetanse på de ulike fagområdene, ønsker vi å skreddersy det faglige tilbudet tilpasset den enkeltes behov.

Aurora er en attraktiv arbeidsgiver, tilbyr et godt og kompetansebyggende arbeidsmiljø. Vårt viktigste suksesskriterium er ledelse, basert på de etiske retningslinjene, fordi fornøyd personal gir god kvalitet.

Adecco

Adecco er et av Norges ledende rekrutterings- og bemanningsselskap. Hvert år hjelper vi hundrevis av mennesker til å finne en ny jobb. På kundelisten har vi attraktive bedrifter som trenger kompetente kandidater til spennende oppdrag. Siden oppstarten av selskapet 1948 har Adecco ansatt tusenvis av mennesker i en rekke forskjellige bransjer i hele Norge.

Med over 35 kontorer fra Hammerfest i nord til Kristiansand i sør kan du føle deg trygg på at vi har god kunnskap om ditt lokale marked, enten du leter etter ny jobb eller søker etter den neste stjernen i virksomheten din. Vår viktigste oppgave er å lytte til og bistå våre samarbeidspartnere, enten det er kunder, kandidater eller kolleger.

Adecco

Adecco er et av Norges ledende rekrutterings- og bemanningsselskap. Hvert år hjelper vi hundrevis av mennesker til å finne en ny jobb. På kundelisten har vi attraktive bedrifter som trenger kompetente kandidater til spennende oppdrag. Siden oppstarten av selskapet 1948 har Adecco ansatt tusenvis av mennesker i en rekke forskjellige bransjer i hele Norge.

Med over 35 kontorer fra Hammerfest i nord til Kristiansand i sør kan du føle deg trygg på at vi har god kunnskap om ditt lokale marked, enten du leter etter ny jobb eller søker etter den neste stjernen i virksomheten din. Vår viktigste oppgave er å lytte til og bistå våre samarbeidspartnere, enten det er kunder, kandidater eller kolleger.

Skatteetaten

I Skatteetaten er vi mer enn 7000 ansatte som jobber mot samme mål: Å sikre finansieringen av Norge. Jobben vi gjør er med på å finansiere både veier, skoler, sykehus og samfunnet rundt oss. Her jobber det mennesker med ulik kompetanse, som jus, samfunnsvitenskap, økonomi, teknologi, organisasjon og ledelse, organisasjonspsykologi, HR, design, adferdsøkonomi, markedsføring, medievitenskap, forretningsutvikling, og mer!

Skatteetatens oppdrag er å sikre finansiering av velferdssamfunnet ved å sørge for at alle bidrar med det de skal. Vi gjør dette på vegne av fellesskapet, fordi velferden er noe som kommer alle til gode. Tilliten folk har til oss er høy, og vi jobber hver dag for å fortjene den.

Skatteetaten

I Skatteetaten er vi mer enn 7000 ansatte som jobber mot samme mål: Å sikre finansieringen av Norge. Jobben vi gjør er med på å finansiere både veier, skoler, sykehus og samfunnet rundt oss. Her jobber det mennesker med ulik kompetanse, som jus, samfunnsvitenskap, økonomi, teknologi, organisasjon og ledelse, organisasjonspsykologi, HR, design, adferdsøkonomi, markedsføring, medievitenskap, forretningsutvikling, og mer!

Skatteetatens oppdrag er å sikre finansiering av velferdssamfunnet ved å sørge for at alle bidrar med det de skal. Vi gjør dette på vegne av fellesskapet, fordi velferden er noe som kommer alle til gode. Tilliten folk har til oss er høy, og vi jobber hver dag for å fortjene den.

GK

GK er Skandinavias ledende tekniske entreprenør og servicepartner. Vi leverer tekniske installasjoner og rådgivning som bidrar til betydelige energi- og miljøgevinster i kombinasjon med optimal komfort for byggets brukere - i hele byggets livssyklus.

Vår visjon er å være et klimaforbilde og bærekraft med et tydelig klima- og fremtidsfokus er sentralt i GKs strategi. Vi tar bærekraft på alvor og integrerer vårt arbeid mot bærekraftsmålene i daglig drift og virksomhetsstyring.

GK

GK er Skandinavias ledende tekniske entreprenør og servicepartner. Vi leverer tekniske installasjoner og rådgivning som bidrar til betydelige energi- og miljøgevinster i kombinasjon med optimal komfort for byggets brukere - i hele byggets livssyklus.

Vår visjon er å være et klimaforbilde og bærekraft med et tydelig klima- og fremtidsfokus er sentralt i GKs strategi. Vi tar bærekraft på alvor og integrerer vårt arbeid mot bærekraftsmålene i daglig drift og virksomhetsstyring.

Randstad

Randstad er den globale markedslederen innen HR-service. Vi hjelper mennesker og virksomheter med å realisere sitt fulle potensial. Dette gjør vi ved å kombinere kraften i dagens teknologi med vår brennende interesse for mennesker. Dette kaller vi Human Forward. I 2020 hjalp vi mer enn to millioner kandidater med å finne en meningsfylt jobb hos en av våre 236 000 kunder. I tillegg ga vi opplæring til mer enn 350 000 mennesker. Randstad har en tilstedeværelse i 38 land over hele verden, og har en topp-tre markedsposisjon i halvparten av disse.

I 2020 hadde Randstad i gjennomsnitt 34 680 egne ansatte og en omsetning på 20,7 mrd Euro. Randstad ble etablert i 1960 og har hovedkontor i Diemen i Nederland. I Norge spesialiserer vi oss på å levere HR-tjenester til et bredt spekter av kunder og bransjer. Vi leverer over hele landet, og har kontorer i de fleste store byene. Spesialistselskapet Dfind er vårt datterselskap og utfyller våre tjenester ved å levere rekruttering og konsulenttjenster i fagspesialist og ledersegmentet.

Randstad

Randstad er den globale markedslederen innen HR-service. Vi hjelper mennesker og virksomheter med å realisere sitt fulle potensial. Dette gjør vi ved å kombinere kraften i dagens teknologi med vår brennende interesse for mennesker. Dette kaller vi Human Forward. I 2020 hjalp vi mer enn to millioner kandidater med å finne en meningsfylt jobb hos en av våre 236 000 kunder. I tillegg ga vi opplæring til mer enn 350 000 mennesker. Randstad har en tilstedeværelse i 38 land over hele verden, og har en topp-tre markedsposisjon i halvparten av disse.

I 2020 hadde Randstad i gjennomsnitt 34 680 egne ansatte og en omsetning på 20,7 mrd Euro. Randstad ble etablert i 1960 og har hovedkontor i Diemen i Nederland. I Norge spesialiserer vi oss på å levere HR-tjenester til et bredt spekter av kunder og bransjer. Vi leverer over hele landet, og har kontorer i de fleste store byene. Spesialistselskapet Dfind er vårt datterselskap og utfyller våre tjenester ved å levere rekruttering og konsulenttjenster i fagspesialist og ledersegmentet.

Aibel

Aibel builds and maintains platforms and other critical infrastructure for the energy industry. The company holds a leading position within the European offshore wind industries and electrification of offshore oil and gas installations and onshore processing plants.

Aibel is one of the largest suppliers on the Norwegian continental shelf and a full-range supplier of innovative and sustainable solutions.

More than 4,950 employees work at the company's offices in Norway, Thailand and Singapore. In addition, Aibel owns modern yards in Norway and Thailand with significant prefabrication and construction capacity.

Aibel

Aibel builds and maintains platforms and other critical infrastructure for the energy industry. The company holds a leading position within the European offshore wind industries and electrification of offshore oil and gas installations and onshore processing plants.

Aibel is one of the largest suppliers on the Norwegian continental shelf and a full-range supplier of innovative and sustainable solutions.

More than 4,950 employees work at the company's offices in Norway, Thailand and Singapore. In addition, Aibel owns modern yards in Norway and Thailand with significant prefabrication and construction capacity.

Lærings
verkstedet

Fundamentet i Læringsverkstedet er at alle mennesker er verdifulle; ikke for hva de sier eller gjør, men for den de er.

I Læringsverkstedet er hver barnehage unik. Barnehagene varerier både i størrelse, utforming, beliggenhet, gruppeinndeling og satsningsområder. I Læringsverkstedet har våre barnehager tilgang til felles ressursbank, for inspirasjon og deling av idéer. Våre 2000 pedagoger er med på å bidra til mangfold av aktiviteter og opplegg. Kurs og opplæring tilbys både lokalt i barnehagene og digitalt, gjennom vårt akademi. Hva barnehagene ønsker å vektlegge, kaller vi lokal frihet. I lærende nettverk på tvers av barnehagene får våre ansatte være med å bidra til felles kompetanseløft gjennom å påvirke og dele ideer og opplegg. Vi kaller dette delekultur.

Lærings
Verkstedet

Fundamentet i Læringsverkstedet er at alle mennesker er verdifulle; ikke for hva de sier eller gjør, men for den de er.

I Læringsverkstedet er hver barnehage unik. Barnehagene varerier både i størrelse, utforming, beliggenhet, gruppeinndeling og satsningsområder. I Læringsverkstedet har våre barnehager tilgang til felles ressursbank, for inspirasjon og deling av idéer. Våre 2000 pedagoger er med på å bidra til mangfold av aktiviteter og opplegg. Kurs og opplæring tilbys både lokalt i barnehagene og digitalt, gjennom vårt akademi. Hva barnehagene ønsker å vektlegge, kaller vi lokal frihet. I lærende nettverk på tvers av barnehagene får våre ansatte være med å bidra til felles kompetanseløft gjennom å påvirke og dele ideer og opplegg. Vi kaller dette delekultur.

NAV

NAV søker ansatte med hjerte for mennesker og våre fagområder. Vår visjon er å gi mennesker muligheter, og dette gjør vi ved å utvikle Norges beste arbeids- og velferdstjenester.

NAV består av 22 000 kompetente og engasjerte medarbeidere. Vi jobber tverrfaglig i sterke fagmiljøer. Hos oss skal arbeidsmiljøet preges av involvering, åpenhet og tillit.

Mangfold er viktig i NAV. Mangfold bidrar til bedre problemløsing, økt kreativitet, større fleksibilitet og styrker kulturen og arbeidsmiljøet på arbeidsplassen. Vi oppfordrer derfor kandidater med ulik bakgrunn til å søke på stillinger hos oss, spesielt om du har hull i CV-en, innvandrerbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne.

NAV

NAV søker ansatte med hjerte for mennesker og våre fagområder. Vår visjon er å gi mennesker muligheter, og dette gjør vi ved å utvikle Norges beste arbeids- og velferdstjenester.

NAV består av 22 000 kompetente og engasjerte medarbeidere. Vi jobber tverrfaglig i sterke fagmiljøer. Hos oss skal arbeidsmiljøet preges av involvering, åpenhet og tillit.

Mangfold er viktig i NAV. Mangfold bidrar til bedre problemløsing, økt kreativitet, større fleksibilitet og styrker kulturen og arbeidsmiljøet på arbeidsplassen. Vi oppfordrer derfor kandidater med ulik bakgrunn til å søke på stillinger hos oss, spesielt om du har hull i CV-en, innvandrerbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne.

LO

LO bidrar til å skape et godt organisert arbeidsliv, noe som er en viktig fordel for bedriftene og for den enkelte. LO Troms og Finnmark ønsker sammen med LO-studentene ved UiT å presentere hvorfor det er lurt å være organisert i en av LOs 24 forbund. Nye unge arbeidstakere blir ofte utnyttet og derfor er det viktig at LO er synlig og gir deg sjansen til å vite mer om dine plikter og rettigheter som arbeidstaker.

LO er sikkerhetsnettet for arbeidstakere og sørger for at alle har en trygg og anstendig jobb å gå til. LO er din forsikring i arbeidslivet. Kom og møt oss fra LOs regionskontor i Troms og Finnmark og LO-studentene ved UiT og hør om fordelene ved å være medlem i et LO-forbund som student, ung arbeidstaker eller ny arbeidstaker.

LO Norge

LO bidrar til å skape et godt organisert arbeidsliv, noe som er en viktig fordel for bedriftene og for den enkelte. LO Troms og Finnmark ønsker sammen med LO-studentene ved UiT å presentere hvorfor det er lurt å være organisert i en av LOs 24 forbund. Nye unge arbeidstakere blir ofte utnyttet og derfor er det viktig at LO er synlig og gir deg sjansen til å vite mer om dine plikter og rettigheter som arbeidstaker.

LO er sikkerhetsnettet for arbeidstakere og sørger for at alle har en trygg og anstendig jobb å gå til. LO er din forsikring i arbeidslivet. Kom og møt oss fra LOs regionskontor i Troms og Finnmark og LO-studentene ved UiT og hør om fordelene ved å være medlem i et LO-forbund som student, ung arbeidstaker eller ny arbeidstaker.

HUMANA

Humana omsorg og assistanse er et av Norges ledende omsorgsforetak, og vi finnes for å leve opp til vår visjon om at alle mennesker har rett til et godt liv. Vi utvikler og leverer omsorg og assistansetjenester etter menneskers behov og samfunnets ønsker, og drives av viljen til å gi kundene/brukere våre økt livskvalitet og en god hverdag. Gjennom vår virksomhet skaper vi forutsetninger for at kundene våre skal kunne virkeliggjøre drømmene sine og leve et liv som alle andre.

Vi tror på engasjement, ansvar og glede, og gir våre medarbeidere frihet til å være seg selv. Vi kombinerer den nære relasjonen til kundene, brukerne og beboerne våre med styrken av å være et stort og moderne nordisk selskap med mange utviklingsmuligheter. Privat eierform og en desentralisert organisasjon gir en gründeraktig innstilling med korte beslutningsveier, stort mandat og eget ansvar. Hos oss deltar, påvirker og beslutter du.

humana

Humana omsorg og assistanse er et av Norges ledende omsorgsforetak, og vi finnes for å leve opp til vår visjon om at alle mennesker har rett til et godt liv. Vi utvikler og leverer omsorg og assistansetjenester etter menneskers behov og samfunnets ønsker, og drives av viljen til å gi kundene/brukere våre økt livskvalitet og en god hverdag. Gjennom vår virksomhet skaper vi forutsetninger for at kundene våre skal kunne virkeliggjøre drømmene sine og leve et liv som alle andre.

Vi tror på engasjement, ansvar og glede, og gir våre medarbeidere frihet til å være seg selv. Vi kombinerer den nære relasjonen til kundene, brukerne og beboerne våre med styrken av å være et stort og moderne nordisk selskap med mange utviklingsmuligheter. Privat eierform og en desentralisert organisasjon gir en gründeraktig innstilling med korte beslutningsveier, stort mandat og eget ansvar. Hos oss deltar, påvirker og beslutter du.

NILU

Vårt mål er bedre livskvalitet for alle! Det bidrar vi til gjennom vår forskning på atmosfærens sammensetning, klimaendringer, luftkvalitet, miljøgifter, helseeffekter, bærekraftige systemer, sirkulærøkonomi og digitalisering. Til sammen muliggjør dette bærekraftige løsninger på aktuelle samfunns- og næringslivsutfordringer. NILU drives som en nonprofit stiftelse. Det betyr at alt overskudd går tilbake til drift og utvikling av samfunnsnyttige forskningstjenester. Vi legger dessuten stor vekt på åpen forskning, åpen publisering og åpen kildekode – fordi kunnskap er til for å deles.

Vår største styrke ligger i våre fremragende ansatte. De bidrar til at NILU har en ledende posisjon både nasjonalt og internasjonalt – og et trivelig arbeidsmiljø.

På NILU jobber vi for vår felles fremtid. Vår forskning skal bidra til godt klima, sunt miljø og bærekraftige samfunnsløsninger. Det betyr at jobb ikke bare er jobb: Det vi gjør i løpet av en dag gjør en forskjell.

nilu

Vårt mål er bedre livskvalitet for alle! Det bidrar vi til gjennom vår forskning på atmosfærens sammensetning, klimaendringer, luftkvalitet, miljøgifter, helseeffekter, bærekraftige systemer, sirkulærøkonomi og digitalisering. Til sammen muliggjør dette bærekraftige løsninger på aktuelle samfunns- og næringslivsutfordringer. NILU drives som en nonprofit stiftelse. Det betyr at alt overskudd går tilbake til drift og utvikling av samfunnsnyttige forskningstjenester. Vi legger dessuten stor vekt på åpen forskning, åpen publisering og åpen kildekode – fordi kunnskap er til for å deles.

Vår største styrke ligger i våre fremragende ansatte. De bidrar til at NILU har en ledende posisjon både nasjonalt og internasjonalt – og et trivelig arbeidsmiljø.

På NILU jobber vi for vår felles fremtid. Vår forskning skal bidra til godt klima, sunt miljø og bærekraftige samfunnsløsninger. Det betyr at jobb ikke bare er jobb: Det vi gjør i løpet av en dag gjør en forskjell.

Midt-Troms rådet

Midt- Tromsrådet er et interkommunalt politisk råd opprettet med hjemmel i kommunelovens kap. 18. Rådet er et politisk samarbeidsorgan som skal arbeide med saker av felles interesse mellom kommunene i regionen og som fremmer regionens interesser i region- og rikssammenheng.

Intensjonen med Midt- Tromsrådet er å fremme saker som vil skape vekst og utvikling i regionen (samfunnsutviklerrollen). Samarbeidet skal være et samlende organ og bygger på enstemmighet, åpenhet og gjensidig tillit mellom deltakerkommunene.

Midt-Troms rådet

Midt- Tromsrådet er et interkommunalt politisk råd opprettet med hjemmel i kommunelovens kap. 18. Rådet er et politisk samarbeidsorgan som skal arbeide med saker av felles interesse mellom kommunene i regionen og som fremmer regionens interesser i region- og rikssammenheng.

Intensjonen med Midt- Tromsrådet er å fremme saker som vil skape vekst og utvikling i regionen (samfunnsutviklerrollen). Samarbeidet skal være et samlende organ og bygger på enstemmighet, åpenhet og gjensidig tillit mellom deltakerkommunene.

Departementene

Departementene sin jobb er å sette regjeringens politikk ut i praktisk handling. Vi har også ansvar for forvaltning av viktige samfunnsområder i Norge, noe som gjør oss til et av landets mest sentrale arbeidsplasser, og en av de største innenfor offentlig sektor.
Videre utarbeider vi det faglige grunnlaget for regjeringens beslutninger. Stadig mer av arbeidet i departementene skjer på tvers av departementsgrensene. Dette gir deg god mulighet for tverrfaglig arbeid og læring både innenfor egen sektor og mellom departementene.

Departementene har dessuten omfattende kontakt med underliggende etater, kommuner og fylkeskommuner samt næringsliv, organisasjoner og forskningsinstitusjoner. Dette gir deg unike muligheter for samarbeid og læring på tvers av forvaltningsnivå. I flere departementer får du i tillegg mulighet for internasjonal erfaring ved å delta på møter i internasjonale fora og hospitere i internasjonale organisasjoner eller bli ansatt som fagråd eller nasjonal ekspert.

Departementene

Departementene sin jobb er å sette regjeringens politikk ut i praktisk handling. Vi har også ansvar for forvaltning av viktige samfunnsområder i Norge, noe som gjør oss til et av landets mest sentrale arbeidsplasser, og en av de største innenfor offentlig sektor.
Videre utarbeider vi det faglige grunnlaget for regjeringens beslutninger. Stadig mer av arbeidet i departementene skjer på tvers av departementsgrensene. Dette gir deg god mulighet for tverrfaglig arbeid og læring både innenfor egen sektor og mellom departementene.

Departementene har dessuten omfattende kontakt med underliggende etater, kommuner og fylkeskommuner samt næringsliv, organisasjoner og forskningsinstitusjoner. Dette gir deg unike muligheter for samarbeid og læring på tvers av forvaltningsnivå. I flere departementer får du i tillegg mulighet for internasjonal erfaring ved å delta på møter i internasjonale fora og hospitere i internasjonale organisasjoner eller bli ansatt som fagråd eller nasjonal ekspert.

amnesty

Amnesty er verdens største menneskerettighetsorganisasjon. Vi etterforsker og avslører brudd på menneskerettighetene over hele verden, skaper oppmerksomhet om det og legger press på myndigheter for å skape endring.

Det som skiller Amnesty fra andre lignende organisasjoner, er at vi er en medlemsstyrt organisasjon med medlemmer over hele landet som engasjerer seg og er med på å skape endring. Amnesty har rundt 100 000 støttespillere i Norge.

De frivillige, engasjerte i Amnesty omtaler vi som aktivister. Disse er i hovedsak organisert i grupper rundt omkring i landet. Vi har ungdomsgrupper, studentgrupper og lokallag spredt utover hele landet. Vårt arbeid i Nord-Norge koordineres fra regionskontoret i Tromsø.

Amnesty

Amnesty er verdens største menneskerettighetsorganisasjon. Vi etterforsker og avslører brudd på menneskerettighetene over hele verden, skaper oppmerksomhet om det og legger press på myndigheter for å skape endring.

Det som skiller Amnesty fra andre lignende organisasjoner, er at vi er en medlemsstyrt organisasjon med medlemmer over hele landet som engasjerer seg og er med på å skape endring. Amnesty har rundt 100 000 støttespillere i Norge.

De frivillige, engasjerte i Amnesty omtaler vi som aktivister. Disse er i hovedsak organisert i grupper rundt omkring i landet. Vi har ungdomsgrupper, studentgrupper og lokallag spredt utover hele landet. Vårt arbeid i Nord-Norge koordineres fra regionskontoret i Tromsø.

ecura

I Ecura ønsker vi å utgjøre en forskjell for mottakerne av våre helse- og omsorgstjenester, for deres pårørende og for våre kunder. Vårt tjenestetilbud som en privat aktør er bare berettiget så lenge vi helhjertet kan stille oss bak kvaliteten og kompetansen i det vi tilbyr. Vi ønsker derfor at våre verdier skal prege oss og tjenestetilbudet vårt, noe som innebærer at vi alltid setter mennesket i sentrum.

Verdiene vi jobber etter er Endringsorientering, Omsorg (av latin Cura), Utvikling, Respekt og Ansvar. Vi skal gi omsorg med respekt og verdighet forankret i gode systemer. Derfor er vi ISO sertifisert både innen miljø, arbeidsmiljø og kvalitet. Som første helseforetak i Norge ble vi også sertifisert for ISO 27001; informasjonssikkerhet i 2020.

ecura

I Ecura ønsker vi å utgjøre en forskjell for mottakerne av våre helse- og omsorgstjenester, for deres pårørende og for våre kunder. Vårt tjenestetilbud som en privat aktør er bare berettiget så lenge vi helhjertet kan stille oss bak kvaliteten og kompetansen i det vi tilbyr. Vi ønsker derfor at våre verdier skal prege oss og tjenestetilbudet vårt, noe som innebærer at vi alltid setter mennesket i sentrum.

Verdiene vi jobber etter er Endringsorientering, Omsorg (av latin Cura), Utvikling, Respekt og Ansvar. Vi skal gi omsorg med respekt og verdighet forankret i gode systemer. Derfor er vi ISO sertifisert både innen miljø, arbeidsmiljø og kvalitet. Som første helseforetak i Norge ble vi også sertifisert for ISO 27001; informasjonssikkerhet i 2020.

UNN

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr befolkningen i den nordligste landsdelen medisinsk diagnostikk og behandling ved våre sykehus i Tromsø, Narvik, Harstad og Longyearbyen. Vi er universitets- og regionsykehuset for hele Nord-Norge, og vår visjon «Med pasienten – for pasienten» gjenspeiler at vi i UNN skal spille på lag med pasientene.

De rundt 6.500 medarbeiderne i UNN jobber etter verdiene kvalitet, trygghet, respekt og lagspill. Sistnevnte fremhever viktigheten av godt samspill internt, og ha et nært og godt samarbeid med kommunehelsetjeneste, UiT Norges arktiske universitet, Helse Nord RHF og andre helseforetak i regionen.

UNN har et særskilt ansvar for tilrettelegging av helsetilbud til den samiske befolkningen, og legger positiv vekt på om jobbsøkere har kompetanse på samisk språk og/eller kultur.

UNn

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr befolkningen i den nordligste landsdelen medisinsk diagnostikk og behandling ved våre sykehus i Tromsø, Narvik, Harstad og Longyearbyen. Vi er universitets- og regionsykehuset for hele Nord-Norge, og vår visjon «Med pasienten – for pasienten» gjenspeiler at vi i UNN skal spille på lag med pasientene.

De rundt 6.500 medarbeiderne i UNN jobber etter verdiene kvalitet, trygghet, respekt og lagspill. Sistnevnte fremhever viktigheten av godt samspill internt, og ha et nært og godt samarbeid med kommunehelsetjeneste, UiT Norges arktiske universitet, Helse Nord RHF og andre helseforetak i regionen.

UNN har et særskilt ansvar for tilrettelegging av helsetilbud til den samiske befolkningen, og legger positiv vekt på om jobbsøkere har kompetanse på samisk språk og/eller kultur.

Femstr

Traineeprogrammet Fremstr har lyst ut stillinger fra en rekke spennende bedrifter og aktører i Tromsøregionen. Stillingene er skreddersydd nyutdannede og vi håper du tar turen innom vår stand på karrieredagen. Som trainee hos oss får du en unik mulighet til å oppleve Tromsø sammen med jevnaldrende. 

Fremstr er et nettverk av fremoverlente virksomheter og unge talenter som ønsker å jobbe med bærekraft. Nettverket ledes av Næringsforeningen i Tromsøregionen, og består av både private og offentlige virksomheter fra samme region. Felles for alle er at man anerkjenner mulighetene som ligger i å utvikle nye løsninger, som er med på å skape en bedre morgendag – for miljøet, økonomisk og sosialt. De fleste arbeidsgiverne er åpen for ulike studiebakgrunner.

Programmet samler et «kull» traineer fra ulike bakgrunner som er ansatt i hver sin bedrift i 1 år. Målet er å tiltrekke de beste nyutdannede talentene til næringslivet i Tromsø, Karlsøy og Balsfjord. I tillegg til en spennende jobb i en av virksomhetene deltar traineene i Fremstr på en rekke samlinger i løpet av traineeåret. Programmet for samlingene vil ha fokus på bærekraftig business og personlig utvikling.

fremstr

Traineeprogrammet Fremstr har lyst ut stillinger fra en rekke spennende bedrifter og aktører i Tromsøregionen. Stillingene er skreddersydd nyutdannede og vi håper du tar turen innom vår stand på karrieredagen. Som trainee hos oss får du en unik mulighet til å oppleve Tromsø sammen med jevnaldrende. 

Fremstr er et nettverk av fremoverlente virksomheter og unge talenter som ønsker å jobbe med bærekraft. Nettverket ledes av Næringsforeningen i Tromsøregionen, og består av både private og offentlige virksomheter fra samme region. Felles for alle er at man anerkjenner mulighetene som ligger i å utvikle nye løsninger, som er med på å skape en bedre morgendag – for miljøet, økonomisk og sosialt. De fleste arbeidsgiverne er åpen for ulike studiebakgrunner.

Programmet samler et «kull» traineer fra ulike bakgrunner som er ansatt i hver sin bedrift i 1 år. Målet er å tiltrekke de beste nyutdannede talentene til næringslivet i Tromsø, Karlsøy og Balsfjord. I tillegg til en spennende jobb i en av virksomhetene deltar traineene i Fremstr på en rekke samlinger i løpet av traineeåret. Programmet for samlingene vil ha fokus på bærekraftig business og personlig utvikling.

KSAT

Kongsberg Satellite Services (KSAT) er en ledende global leverandør av tjenester innen satellittkontroll og -kommunikasjon. Vi spesialiserer oss i å kommunisere med satellitter,  og leverer tjenester som for eksempel jordobservasjon, værovervåkning, og romforskning. Med avansert teknologi gir KSAT kritisk støtte til både private og offentlige aktører i romindustrien.

Vårt team av engasjerte fagfolk har en lidenskap for romforskning og teknologi, og det er denne entusiasmen som driver KSATs suksess. Men på KSAT handler det ikke bare om raketter og satellitter - det handler om å være med på å forme fremtiden! Uansett om du studerer ingeniørfag, informatikk, økonomi eller kunst, har vi plass til deg. Vi leter etter mangfoldet av tankesett, fordi det er nettopp det som gjør vårt team unikt og sterkt. Vi tilbyr et dynamisk og innovativt arbeidsmiljø der ansatte har muligheten til å utvikle seg faglig og personlig. Å jobbe i KSAT gir ansatte muligheten til å være en del av en global aktør som bidrar til å forme fremtiden for romindustrien.

KSAT

Kongsberg Satellite Services (KSAT) er en ledende global leverandør av tjenester innen satellittkontroll og -kommunikasjon. Vi spesialiserer oss i å kommunisere med satellitter,  og leverer tjenester som for eksempel jordobservasjon, værovervåkning, og romforskning. Med avansert teknologi gir KSAT kritisk støtte til både private og offentlige aktører i romindustrien.

Vårt team av engasjerte fagfolk har en lidenskap for romforskning og teknologi, og det er denne entusiasmen som driver KSATs suksess. Men på KSAT handler det ikke bare om raketter og satellitter - det handler om å være med på å forme fremtiden! Uansett om du studerer ingeniørfag, informatikk, økonomi eller kunst, har vi plass til deg. Vi leter etter mangfoldet av tankesett, fordi det er nettopp det som gjør vårt team unikt og sterkt. Vi tilbyr et dynamisk og innovativt arbeidsmiljø der ansatte har muligheten til å utvikle seg faglig og personlig. Å jobbe i KSAT gir ansatte muligheten til å være en del av en global aktør som bidrar til å forme fremtiden for romindustrien.

Meteorologisk institutt

Meteorologisk institutt varsler været, overvåker klimaet og driver forskning. Vi sørger for at redningshelikoptrene kommer trygt frem, og at beredskapsetatene er forberedt på ekstremvær. Vi driver et omfattende forskningsarbeid, og leverer klimadata som blant annet brukes til å dimensjonere landet for framtidens klima.

Norske meteorologer har stått sentralt i utviklingen av faget siden instituttet ble etablert og meteorologisk institutt er i dag et ledende internasjonalt kompetansemiljø. Vi har kontor i Oslo, Tromsø og Bergen og er organisert i fem divisjoner: Vervarslingsdivisjonen, Observasjons- og klimadivisjonen, Senter for utvikling av varslingstenesta (SUV), IT-divisjonen og Forskings- og utviklingsdivisjonen.

Meteorologisk institutt

Meteorologisk institutt varsler været, overvåker klimaet og driver forskning. Vi sørger for at redningshelikoptrene kommer trygt frem, og at beredskapsetatene er forberedt på ekstremvær. Vi driver et omfattende forskningsarbeid, og leverer klimadata som blant annet brukes til å dimensjonere landet for framtidens klima.

Norske meteorologer har stått sentralt i utviklingen av faget siden instituttet ble etablert og meteorologisk institutt er i dag et ledende internasjonalt kompetansemiljø. Vi har kontor i Oslo, Tromsø og Bergen og er organisert i fem divisjoner: Vervarslingsdivisjonen, Observasjons- og klimadivisjonen, Senter for utvikling av varslingstenesta (SUV), IT-divisjonen og Forskings- og utviklingsdivisjonen.

Karriere-
veiledning.no

Karriereveiledning.no er offentlig og tilbyr gratis og anonym karriereveiledning på chat, telefon og gjennom karriereverktøy på nettsiden vår. Snakk med oss om du har spørsmål om jobb og utdanning.

Karriereveiledning.no lages av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, et direktorat under Kunnskapsdepartementet. Her kan du lese mer om hva HK-dir gjør.

Karriere-
veiledning.no

Karriereveiledning.no er offentlig og tilbyr gratis og anonym karriereveiledning på chat, telefon og gjennom karriereverktøy på nettsiden vår. Snakk med oss om du har spørsmål om jobb og utdanning.

Karriereveiledning.no lages av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, et direktorat under Kunnskapsdepartementet. Her kan du lese mer om hva HK-dir gjør.

Strawberry

Strawberry is a natural evolution of our burning vision to make the world a better place - more meaningful, more sustainable and more fun! We want to be a force for good by pushing for change and by sharing our values with people around us. By taking action and responsibility for our sustainability goals, and bringing people with diverse ideas together, we want to create something truly extraordinary. With over 225 hotels, 120 restaurants, 20 spas and more, we create thousands of experiences every day.

In Strawberry we offer careers within; Sales, Tech, HR, Meeting & Events, Food & Beverage, Business support, Hotel Management, Guest Service, Housekeeping and much more!

Strawberry

Strawberry is a natural evolution of our burning vision to make the world a better place - more meaningful, more sustainable and more fun! We want to be a force for good by pushing for change and by sharing our values with people around us. By taking action and responsibility for our sustainability goals, and bringing people with diverse ideas together, we want to create something truly extraordinary. With over 225 hotels, 120 restaurants, 20 spas and more, we create thousands of experiences every day.

In Strawberry we offer careers within; Sales, Tech, HR, Meeting & Events, Food & Beverage, Business support, Hotel Management, Guest Service, Housekeeping and much more!

MACK

Mack, verdens nordligste bryggeri, ble etablert av Ludwig Markus Mack i Tromsø i 1877 og er fortsatt uavhengig og familieeid i dag. Selve bryggeriet er i dag lokalisert i Nordkjosbotn i Balsfjord kommune, ca. 7 mil fra Tromsø. I Tromsø har vi fremdeles store deler av vår virksomhet. De historiske lokalene våre i Mack-kvartalet i sentrum av Tromsø huser administrasjonen vår.

Mack har siden 1877 vært brygget på godt humør og fantastisk natur. Som naturen i Nord-Norge er Mack friskere, renere og mer spennende enn de fleste av våre internasjonale konkurrenter. Noen ting er rett og slett bedre på nordnorsk.

MACK

Mack, verdens nordligste bryggeri, ble etablert av Ludwig Markus Mack i Tromsø i 1877 og er fortsatt uavhengig og familieeid i dag. Selve bryggeriet er i dag lokalisert i Nordkjosbotn i Balsfjord kommune, ca. 7 mil fra Tromsø. I Tromsø har vi fremdeles store deler av vår virksomhet. De historiske lokalene våre i Mack-kvartalet i sentrum av Tromsø huser administrasjonen vår.

Mack har siden 1877 vært brygget på godt humør og fantastisk natur. Som naturen i Nord-Norge er Mack friskere, renere og mer spennende enn de fleste av våre internasjonale konkurrenter. Noen ting er rett og slett bedre på nordnorsk.

ASKO

ASKO NORD AS er en ledende engrosbedrift med ca 260 ansatte og omsetter for ca.5,7 milliarder i året. Selskapet leverer til dagligvarehandel, storhusholdning og servicehandel i hele Nord-Norge og er lokalisert i et moderne lavenergibygg på 30 000 m2 på Minken Næringspark i Ramfjordbotn.

Vår kjernevirksomhet er effektiv logistikk og vareforsyning til våre kunder. Våre medarbeidere jobber innenfor marked, innkjøp, kundeservice, transport, varemottak, plukk, sammenstilling, miljø og administrasjon. Vi distribuerer varer fra Lofoten og Ballangen i sør, til Honningsvåg og Kirkenes i nord og øst.

Yrkesstolthet og vinnerkultur preger arbeidsmiljøet i ASKO og det er viktig for oss at ansatte trives på jobb. ASKO har en ambisjon om å bli bærekraftig og klimanøytral. Det betyr at vi skal ha fokus på energieffektiviserende tiltak, fornybare og bærekraftige ressurser og nullutslipp innen transport.

ASKO

ASKO NORD AS er en ledende engrosbedrift med ca 260 ansatte og omsetter for ca.5,7 milliarder i året. Selskapet leverer til dagligvarehandel, storhusholdning og servicehandel i hele Nord-Norge og er lokalisert i et moderne lavenergibygg på 30 000 m2 på Minken Næringspark i Ramfjordbotn.

Vår kjernevirksomhet er effektiv logistikk og vareforsyning til våre kunder. Våre medarbeidere jobber innenfor marked, innkjøp, kundeservice, transport, varemottak, plukk, sammenstilling, miljø og administrasjon. Vi distribuerer varer fra Lofoten og Ballangen i sør, til Honningsvåg og Kirkenes i nord og øst.

Yrkesstolthet og vinnerkultur preger arbeidsmiljøet i ASKO og det er viktig for oss at ansatte trives på jobb. ASKO har en ambisjon om å bli bærekraftig og klimanøytral. Det betyr at vi skal ha fokus på energieffektiviserende tiltak, fornybare og bærekraftige ressurser og nullutslipp innen transport.

redd barna

Redd Barna kjemper for barns rettigheter og for at alle barn skal overleve, lære og være trygge. Vi har et særlig fokus på de mest marginaliserte barna, barn i fattige lokalsamfunn, og barn som bor i områder berørt av krig og konflikt. Redd Barna har 100 000 støttespillere i Norge og frivillige som deltar i aktiviteter på lokalt plan over hele landet. Redd Barna er en del av internasjonale Redd Barna og sammen arbeider vi i 120 land med både langsiktige programmer og humanitær bistand. Vi er verdens ledende uavhengige organisasjon for barn.

I Norge er vi rundt 270 dedikerte medarbeidere og vi er stadig på jakt etter nye kollegaer. Vi i Redd Barna ønsker et arbeidsmiljø preget av tverrfaglighet og mangfold, hvor vi kan spille på hverandres styrker. Erfaring fra frivilligheten, og kunnskapen den gir deg, kan ha stor betydning når du søker jobb i organisasjonssektoren. Vi vil gjerne bistå deg med gode innspill på hvordan du kan bygge CV’en din allerede før du er ferdig å studere.

redd barna

Redd Barna kjemper for barns rettigheter og for at alle barn skal overleve, lære og være trygge. Vi har et særlig fokus på de mest marginaliserte barna, barn i fattige lokalsamfunn, og barn som bor i områder berørt av krig og konflikt. Redd Barna har 100 000 støttespillere i Norge og frivillige som deltar i aktiviteter på lokalt plan over hele landet. Redd Barna er en del av internasjonale Redd Barna og sammen arbeider vi i 120 land med både langsiktige programmer og humanitær bistand. Vi er verdens ledende uavhengige organisasjon for barn.

I Norge er vi rundt 270 dedikerte medarbeidere og vi er stadig på jakt etter nye kollegaer. Vi i Redd Barna ønsker et arbeidsmiljø preget av tverrfaglighet og mangfold, hvor vi kan spille på hverandres styrker. Erfaring fra frivilligheten, og kunnskapen den gir deg, kan ha stor betydning når du søker jobb i organisasjonssektoren. Vi vil gjerne bistå deg med gode innspill på hvordan du kan bygge CV’en din allerede før du er ferdig å studere.

Seafood Trainee

Seafood Trainee er et 1-årig traineeprogram for nyutdannede som vil ha en skikkelig karriere kick-off i sjømatnæringen. Seafood Trainee er drevet av klyngen NCE Seafood Innovation, der over 120 virksomheter er medlem. De har behov for kompetanse innen svært mange fagfelt, og rekrutterer unge talenter gjennom Seafood Trainee. Hvert år ansattes 20-30 Traineer i virksomheter knyttet til sjømat.

Traineene får et modulbasert program som gir:

- Personlig utvikling og en kickstart på karrieren

- Kunnskap og bransjeforståelse som gir et fortrinn

- Et bredt faglig og personlig nettverk

- Innsikt i hvordan sjømatnæringen påvirker samfunn og næringsliv både nasjonalt og internasjonalt

Seafood
Trainee

Seafood Trainee er et 1-årig traineeprogram for nyutdannede som vil ha en skikkelig karriere kick-off i sjømatnæringen. Seafood Trainee er drevet av klyngen NCE Seafood Innovation, der over 120 virksomheter er medlem. De har behov for kompetanse innen svært mange fagfelt, og rekrutterer unge talenter gjennom Seafood Trainee. Hvert år ansattes 20-30 Traineer i virksomheter knyttet til sjømat.

Traineene får et modulbasert program som gir:

- Personlig utvikling og en kickstart på karrieren

- Kunnskap og bransjeforståelse som gir et fortrinn

- Et bredt faglig og personlig nettverk

- Innsikt i hvordan sjømatnæringen påvirker samfunn og næringsliv både nasjonalt og internasjonalt

Framsikt

Framsikt AS ble stiftet i 2014, og har sitt hovedkontor i Bø i Vesterålen. Vi tilbyr norske kommuner og fylkeskommuner en skybasert løsning for helhetlig virksomhetsstyring. Vi jobber i skjæringspunktet mellom økonomi og IT, og vi er helt fremst på vårt felt i Norge. Vi har moduler for analyse, planlegging, mål- og resultatstyring, budsjettering, rapportering og politikermedvirkning - alt i en og samme løsning. Vår løsning brukes av 265 kommuner og fylkeskommuner, og har mer enn 23.000 unike brukere. Visma er største eier i Framsikt og vi samarbeider tett om best mulig løsninger for våre kunder.

Framsikt vokser stadig, og vi har over 100 ansatte. I tillegg til hovedkontoret i Bø har vi avdelingskontorer i Tromsø, Bodø, Trondheim, Bergen, Lillehammer og Oslo. Vår utviklingsavdeling ligger i Bangalore, India. Hvert år leter vi etter unge, kloke hoder som kan bidra til at vi kan levere Framsikt verktøyet til kundene våre. 1/3 av alle ansatte i Framsikt har Framsikt som sin første jobb etter endte studier. Som trainee hos oss vil du være fast ansatt fra dag én. Du blir en del av et ungt, uhøytidelig og inspirerende miljø på supportavdelingen ved vårt hovedkontor. Du deltar også i et faglig og sosialt trainee-program.

Framsikt

Framsikt AS ble stiftet i 2014, og har sitt hovedkontor i Bø i Vesterålen. Vi tilbyr norske kommuner og fylkeskommuner en skybasert løsning for helhetlig virksomhetsstyring. Vi jobber i skjæringspunktet mellom økonomi og IT, og vi er helt fremst på vårt felt i Norge. Vi har moduler for analyse, planlegging, mål- og resultatstyring, budsjettering, rapportering og politikermedvirkning - alt i en og samme løsning. Vår løsning brukes av 265 kommuner og fylkeskommuner, og har mer enn 23.000 unike brukere. Visma er største eier i Framsikt og vi samarbeider tett om best mulig løsninger for våre kunder.

Framsikt vokser stadig, og vi har over 100 ansatte. I tillegg til hovedkontoret i Bø har vi avdelingskontorer i Tromsø, Bodø, Trondheim, Bergen, Lillehammer og Oslo. Vår utviklingsavdeling ligger i Bangalore, India. Hvert år leter vi etter unge, kloke hoder som kan bidra til at vi kan levere Framsikt verktøyet til kundene våre. 1/3 av alle ansatte i Framsikt har Framsikt som sin første jobb etter endte studier. Som trainee hos oss vil du være fast ansatt fra dag én. Du blir en del av et ungt, uhøytidelig og inspirerende miljø på supportavdelingen ved vårt hovedkontor. Du deltar også i et faglig og sosialt trainee-program.

Karlsøy
Kommune

I Karlsøy kommune, har vi karrieremulighetene for deg bare en times kjøring fra Tromsø. Vi er en kommune i vekst og med særegne økonomiske virkemiddelordninger for regionen, kan du spare mye penger på å jobbe i kommunen.

Vi har gode rekrutteringsstipend og ordninger for deg som enda studerer eller ønsker å videreutdanne deg. I Karlsøy vil du bli mer enn bare et innbyggertall, du vil bli sett, utfordret og oppleve mestring. Mulighetene venter på deg, og vi legger til rette for fleksible arbeidsordninger slik at du kan trives best mulig på jobb.

Etter jobb har du muligheten til å engasjere deg i frivillig arbeid, gå en tur, eller bare nyte stillheten og roen. Er du i tillegg gira på skikjøring, padling og friluftsliv er Karlsøy kommune destinasjonen for deg. Her kan du spenne skiene på deg rett utfor ytterdøra, og oppleve natur og et rikt dyreliv i verdensklasse.

Karlsøy
Kommune

I Karlsøy kommune, har vi karrieremulighetene for deg bare en times kjøring fra Tromsø. Vi er en kommune i vekst og med særegne økonomiske virkemiddelordninger for regionen, kan du spare mye penger på å jobbe i kommunen.

Vi har gode rekrutteringsstipend og ordninger for deg som enda studerer eller ønsker å videreutdanne deg. I Karlsøy vil du bli mer enn bare et innbyggertall, du vil bli sett, utfordret og oppleve mestring. Mulighetene venter på deg, og vi legger til rette for fleksible arbeidsordninger slik at du kan trives best mulig på jobb.

Etter jobb har du muligheten til å engasjere deg i frivillig arbeid, gå en tur, eller bare nyte stillheten og roen. Er du i tillegg gira på skikjøring, padling og friluftsliv er Karlsøy kommune destinasjonen for deg. Her kan du spenne skiene på deg rett utfor ytterdøra, og oppleve natur og et rikt dyreliv i verdensklasse.

Scandic

Scandic er Nordens ledende hotellkjede med 280 hoteller i 6 land, hvorav over 85 av disse ligger i Norge. Hver dag jobber våre 14.000 medarbeidere med ett mål for øyet, å få gjestene våre til å føle seg velkommen hos oss. Som Nordens mest bærekraftige hotellkjede fokuserer vi alltid på miljø, samfunnsansvar og tilgjengelighet.

Our values:
BE A PRO - You are empowered to go in your desired direction, whichever that might be.
BE YOU - You can be yourself at Scandic, that’s how we are able to give that genuine personal service to our guests.
BE CARING - We will challenge you to take initiatives to accelerate the positive change for earth and build this and future generations as a whole.
BE BOLD - You are trusted to step out of your comfort zone and make a difference. We have the muscles to make use of great initiatives.

Scandic

Scandic er Nordens ledende hotellkjede med 280 hoteller i 6 land, hvorav over 85 av disse ligger i Norge. Hver dag jobber våre 14.000 medarbeidere med ett mål for øyet, å få gjestene våre til å føle seg velkommen hos oss. Som Nordens mest bærekraftige hotellkjede fokuserer vi alltid på miljø, samfunnsansvar og tilgjengelighet.

Our values:
BE A PRO - You are empowered to go in your desired direction, whichever that might be.
BE YOU - You can be yourself at Scandic, that’s how we are able to give that genuine personal service to our guests.
BE CARING - We will challenge you to take initiatives to accelerate the positive change for earth and build this and future generations as a whole.
BE BOLD - You are trusted to step out of your comfort zone and make a difference. We have the muscles to make use of great initiatives.

Edge

Egde er konsulentselskapet som forener mennesker og teknologi. Vår omfattende tjenesteportefølje strekker seg over rådgivning, prosjektledelse, utvikling, design og brukeropplevelser, dataanalyse, sikkerhet og testing. Enten det er gjennom skreddersydde konsulenttjenester tilpasset spesifikke behov eller ved å tilby tverrfaglige team som kan håndtere komplekse utfordringer, har vi en brukerorientert og helhetlig tilnærming.

Vi er stolte av å være en strategisk digitaliseringspartner i våre kunders digitale transformasjoner. Hos oss venter spennende muligheter!

Edge

Egde er konsulentselskapet som forener mennesker og teknologi. Vår omfattende tjenesteportefølje strekker seg over rådgivning, prosjektledelse, utvikling, design og brukeropplevelser, dataanalyse, sikkerhet og testing. Enten det er gjennom skreddersydde konsulenttjenester tilpasset spesifikke behov eller ved å tilby tverrfaglige team som kan håndtere komplekse utfordringer, har vi en brukerorientert og helhetlig tilnærming.

Vi er stolte av å være en strategisk digitaliseringspartner i våre kunders digitale transformasjoner. Hos oss venter spennende muligheter!

KPMG

I Norge har KPMG rundt 1800 ansatte og partnere fordelt på 23 kontorer over hele landet. Vår sterke regionale tilstedeværelse er en styrke og et klart konkurraansefortrinn for KPMG Norge.

I KPMG jobber vi med komplekse problemstillinger for tusenvis av kunder, og for å bli den beste rådgiveren er vi avhengig av de beste folkene. Vi trenger mennesker som er nysgjerrige og som evner å se muligheter – både i teknologien og i menneskene rundt seg. Vi ser etter deg som liker å lære nye ting og trives med teamarbeid.

Vi investerer mye i våre medarbeideres kompetanse, karriereutvikling og trivsel. Derfor tilbyr vi opplærings-, utdannings- og utviklingsprogram for våre ansatte.  Enten du har kort eller lang fartstid i selskapet, har vi skreddersydde kompetanseprogrammer tilpasset ditt faglige nivå. Vi tilpasser også karrieremuligheter etter den enkelte medarbeiders ønsker og ambisjoner.

KPMG

I Norge har KPMG rundt 1800 ansatte og partnere fordelt på 23 kontorer over hele landet. Vår sterke regionale tilstedeværelse er en styrke og et klart konkurraansefortrinn for KPMG Norge.

I KPMG jobber vi med komplekse problemstillinger for tusenvis av kunder, og for å bli den beste rådgiveren er vi avhengig av de beste folkene. Vi trenger mennesker som er nysgjerrige og som evner å se muligheter – både i teknologien og i menneskene rundt seg. Vi ser etter deg som liker å lære nye ting og trives med teamarbeid.

Vi investerer mye i våre medarbeideres kompetanse, karriereutvikling og trivsel. Derfor tilbyr vi opplærings-, utdannings- og utviklingsprogram for våre ansatte.  Enten du har kort eller lang fartstid i selskapet, har vi skreddersydde kompetanseprogrammer tilpasset ditt faglige nivå. Vi tilpasser også karrieremuligheter etter den enkelte medarbeiders ønsker og ambisjoner.

Trainee Arena Nord-Troms

Norges mest innholdsrike traineeprogram? Med vårt skreddersydde kompetanseprogram, unike jobbmuligheter, studietur til Brussel, bedriftsbesøk og sosiale aktiviteter vil vi garantere at du sitte igjen med et år du sent vil glemme – flotte opplevelser, en bratt læringskurve og et bedt faglig og sosialt nettverk.  

Trainee Arena Nord-Troms er et samarbeid mellom en rekke bedrifter og kommuner i regionen. Vi tilbyr et ettårig traineeprogram hvor du får utvikle din kompetanse hos en av våre medlemsbedrifter eller -kommuner.

Våre medlemsbedrifter er stadig på jakt etter ny kompetanse, hvilke oppgaver traineene får vil variere mellom bedriftene. Traineen kan gå rett inn i fast stilling, rullerer på oppgaver innad i bedriften for å bli kjent med hele virksomheten, eller få en prosjektstilling. Det som er felles for alle traineestillingene er at du får god oppfølging og utviklingsmuligheter.

Trainee Arena Nord-Troms

Norges mest innholdsrike traineeprogram? Med vårt skreddersydde kompetanseprogram, unike jobbmuligheter, studietur til Brussel, bedriftsbesøk og sosiale aktiviteter vil vi garantere at du sitte igjen med et år du sent vil glemme – flotte opplevelser, en bratt læringskurve og et bedt faglig og sosialt nettverk.  

Trainee Arena Nord-Troms er et samarbeid mellom en rekke bedrifter og kommuner i regionen. Vi tilbyr et ettårig traineeprogram hvor du får utvikle din kompetanse hos en av våre medlemsbedrifter eller -kommuner.

Våre medlemsbedrifter er stadig på jakt etter ny kompetanse, hvilke oppgaver traineene får vil variere mellom bedriftene. Traineen kan gå rett inn i fast stilling, rullerer på oppgaver innad i bedriften for å bli kjent med hele virksomheten, eller få en prosjektstilling. Det som er felles for alle traineestillingene er at du får god oppfølging og utviklingsmuligheter.

Trainee Finnmark

Er du en ambisiøs nyutdannet med lidenskap for utfordringer og et ønske om å sette ditt preg på fremtiden? Start karrieren din gjennom Trainee Finnmark, og utforsk grensene for din egen utvikling. I Finnmark venter et inkluderende fellesskap som er ivrig med å ta deg med på nye og spennende kultur- og naturopplevelser, er du sulten nok vil du oppleve rask karriereutvikling.

Bli en del av vårt fellesskap av talenter og skreddersydde utviklingsprogram som kombinerer faglig dyktighet med spennende opplevelser. Gjennom workshops, seminarer og teamaktiviteter vil du bygge et profesjonelt nettverk, men også utfordre deg selv til å vokse personlig og faglig. Her får du muligheten til å bruke din kompetanse i praksis, og være med på å forme fremtiden til en region med uendelige muligheter. Bli med oss på reisen mot et innovativt og bærekraftig Finnmark, og gjør deg klar til å skape din egen suksesshistorie.

Trainee Finnmark

Er du en ambisiøs nyutdannet med lidenskap for utfordringer og et ønske om å sette ditt preg på fremtiden? Start karrieren din gjennom Trainee Finnmark, og utforsk grensene for din egen utvikling. I Finnmark venter et inkluderende fellesskap som er ivrig med å ta deg med på nye og spennende kultur- og naturopplevelser, er du sulten nok vil du oppleve rask karriereutvikling.

Bli en del av vårt fellesskap av talenter og skreddersydde utviklingsprogram som kombinerer faglig dyktighet med spennende opplevelser. Gjennom workshops, seminarer og teamaktiviteter vil du bygge et profesjonelt nettverk, men også utfordre deg selv til å vokse personlig og faglig. Her får du muligheten til å bruke din kompetanse i praksis, og være med på å forme fremtiden til en region med uendelige muligheter. Bli med oss på reisen mot et innovativt og bærekraftig Finnmark, og gjør deg klar til å skape din egen suksesshistorie.

Nordlaks

Nordlaks er et norsk familieeid havbruksselskap som ble etablert i 1989 av Inge Berg. I dag er selskapet en av Norges største produsenter av laks. Hovedkvarteret ligger på Stokmarknes, og har blitt en hjørnesteinsbedrift i Vesterålen med over 800 ansatte.

Det innovative selskapet utvikler og tar i bruk ny teknologi og produksjonsmetoder, deriblant lasere for å ta knekken på lakselus og roboter med kunstig intelligens for å holde nøtene rene. Ved å tenke innovativt og aktivt teste ut og ta i bruk nye løsninger, er Nordlaks stadig i utvikling og med på å utvikle hele akvakulturnæringen.

Hele verdikjeden er etablert nord for polarsirkelen og utvikles kontinuerlig for å bli så effektiv og bærekraftig som mulig. Her driftes det stamfiskefasiliteter, landbaserte smoltfasiliteter, oppdrett på tradisjonelle og eksponerte lokasjoner (Havfarmen), brønnbåter, slaktefasiliteter, filetproduksjon, og salg og distribusjon. Nordlaks leverer fersk/fryst hel laks og filetprodukter til mer enn 40 land verden over.

Nordlaks

Nordlaks er et norsk familieeid havbruksselskap som ble etablert i 1989 av Inge Berg. I dag er selskapet en av Norges største produsenter av laks. Hovedkvarteret ligger på Stokmarknes, og har blitt en hjørnesteinsbedrift i Vesterålen med over 800 ansatte.

Det innovative selskapet utvikler og tar i bruk ny teknologi og produksjonsmetoder, deriblant lasere for å ta knekken på lakselus og roboter med kunstig intelligens for å holde nøtene rene. Ved å tenke innovativt og aktivt teste ut og ta i bruk nye løsninger, er Nordlaks stadig i utvikling og med på å utvikle hele akvakulturnæringen.

Hele verdikjeden er etablert nord for polarsirkelen og utvikles kontinuerlig for å bli så effektiv og bærekraftig som mulig. Her driftes det stamfiskefasiliteter, landbaserte smoltfasiliteter, oppdrett på tradisjonelle og eksponerte lokasjoner (Havfarmen), brønnbåter, slaktefasiliteter, filetproduksjon, og salg og distribusjon. Nordlaks leverer fersk/fryst hel laks og filetprodukter til mer enn 40 land verden over.

forsvarsbygg

Forsvarsbygg er en etat i forsvarssektoren, underlagt forsvarsdepartementet. I Forsvarsbygg tilbyr vi deg meningsfylte, utviklende og varierte arbeidsoppgaver uansett hvilken rolle du har. Forsvarsbyggere er alt fra driftsteknikere og ingeniører, til jurister og økonomer. Som landets største eiendomsaktør, trenger vi de beste med på laget. Her bidrar du sammen med engasjerte og dyktige kolleger til forsvarssektorens felles samfunnsmål som handler om å verne om landet og demokratiet vårt.

Som student har du muligheten til å ha summer internship hos oss, og som nyutdannet kan du søke på vårt program for nyutdannede. Våre eiendommer, bygg og anlegg er en avgjørende innsatsfaktor for Forsvarets aktivitet både i fredstid, krise og krig. Vi kaller det å bygge forsvarsevne hver dag. Bli med du også!

forsvarsbygg

Forsvarsbygg er en etat i forsvarssektoren, underlagt forsvarsdepartementet. I Forsvarsbygg tilbyr vi deg meningsfylte, utviklende og varierte arbeidsoppgaver uansett hvilken rolle du har. Forsvarsbyggere er alt fra driftsteknikere og ingeniører, til jurister og økonomer. Som landets største eiendomsaktør, trenger vi de beste med på laget. Her bidrar du sammen med engasjerte og dyktige kolleger til forsvarssektorens felles samfunnsmål som handler om å verne om landet og demokratiet vårt.

Som student har du muligheten til å ha summer internship hos oss, og som nyutdannet kan du søke på vårt program for nyutdannede. Våre eiendommer, bygg og anlegg er en avgjørende innsatsfaktor for Forsvarets aktivitet både i fredstid, krise og krig. Vi kaller det å bygge forsvarsevne hver dag. Bli med du også!

Helse Nord IKT

Helse Nord IKT leverer fremtidsrettede teknologiske løsninger og tjenester til sykehusene i Nord-Norge.

Vi har ansvar for drift, forvaltning og utvikling av IKT-systemene som brukes av sykehusene i landsdelen vår, og vi betjener 19.000 IKT-brukere 24 timer i døgnet, sju dager i uka.

Hos oss jobber det rundt 490 medarbeidere, noe som gjør oss til Nord-Norges største IT-miljø. Våre medarbeidere jobber fra 11 ulike lokasjoner i landsdelen, og vårt hovedkontor ligger i Tromsø.

I Helse Nord IKT har du mange karrieremuligheter. Trykk her for å lese om noen av våre medarbeidere, og få et innblikk i hvordan det er å jobbe hos oss.

Helse Nord IKT

Helse Nord IKT leverer fremtidsrettede teknologiske løsninger og tjenester til sykehusene i Nord-Norge.

Vi har ansvar for drift, forvaltning og utvikling av IKT-systemene som brukes av sykehusene i landsdelen vår, og vi betjener 19.000 IKT-brukere 24 timer i døgnet, sju dager i uka.

Hos oss jobber det rundt 490 medarbeidere, noe som gjør oss til Nord-Norges største IT-miljø. Våre medarbeidere jobber fra 11 ulike lokasjoner i landsdelen, og vårt hovedkontor ligger i Tromsø.

I Helse Nord IKT har du mange karrieremuligheter. Trykk her for å lese om noen av våre medarbeidere, og få et innblikk i hvordan det er å jobbe hos oss.

Aberia

Aberia er en norsk virksomhet som leverer tjenester innen helse, omsorg og barnevern. Vår visjon er «verdighet for den enkelte», og vi tilbyr tilpasset bistand til enkeltpersoner og familier. Mange av de som tar imot våre tjenester, er barn og unge. I Norge er Aberia til stede over hele landet fra nord til sør, med blant annet omsorgs- og avlastningstjenester, barnevern, familiehjem og BPA. Vi er mer enn 2.000 ansatte som jobber for å levere høy kvalitet i møte med andre mennesker.

Våre prinsipper
- Respekt for alle
- Aldri gi opp
- Uformell, men profesjonell
- Se løsninger – ikke problemer
- Stol på andre – vær til å stole på

Våre verdier og prinsipper gir oss en felles retning for hvordan vi skal være i møte med de som mottar våre tjenester, og de vi jobber sammen med.

Aberia

Aberia er en norsk virksomhet som leverer tjenester innen helse, omsorg og barnevern. Vår visjon er «verdighet for den enkelte», og vi tilbyr tilpasset bistand til enkeltpersoner og familier. Mange av de som tar imot våre tjenester, er barn og unge. I Norge er Aberia til stede over hele landet fra nord til sør, med blant annet omsorgs- og avlastningstjenester, barnevern, familiehjem og BPA. Vi er mer enn 2.000 ansatte som jobber for å levere høy kvalitet i møte med andre mennesker.

Våre prinsipper
- Respekt for alle
- Aldri gi opp
- Uformell, men profesjonell
- Se løsninger – ikke problemer
- Stol på andre – vær til å stole på

Våre verdier og prinsipper gir oss en felles retning for hvordan vi skal være i møte med de som mottar våre tjenester, og de vi jobber sammen med.

Tromsø kommune

Tromsø kommune er en unik og spennende arbeidsgiver som tiltrekker seg dedikerte og engasjerte ansatte til sine om lag 7000 stillinger. Beliggende i den vakre nordlige delen av Norge, omgitt av majestetiske fjell og det arktiske havet, tilbyr Tromsø muligheten til å kombinere profesjonalitet med god livskvalitet.
 
Som ansatt i Tromsø kommune blir du en del av et mangfoldig fellesskap som verdsetter forskjellighet og inkludering. Kommunen legger vekt på å tilrettelegge for personlig og faglig utvikling, med gode muligheter for kurs og opplæring. Tromsø kommune er også en moderne og innovativ arbeidsplass, som stadig søker nye løsninger for å møte samfunnets behov.
 
Kommunen bidrar til utvikling av lokal infrastruktur, næring og kultur.  Arbeidet her gir deg muligheten til å påvirke samfunnet positivt, enten det er gjennom helse- og omsorgstjenester, utdanning, kultur eller andre viktige samfunnsområder. Kommunen legger stor vekt på å skape et helsefremmende arbeidsmiljø og tilbyr gode velferdsordninger for de ansatte.

Tromsø
Kommune

Tromsø kommune er en unik og spennende arbeidsgiver som tiltrekker seg dedikerte og engasjerte ansatte til sine om lag 7000 stillinger. Beliggende i den vakre nordlige delen av Norge, omgitt av majestetiske fjell og det arktiske havet, tilbyr Tromsø muligheten til å kombinere profesjonalitet med god livskvalitet.
 
Som ansatt i Tromsø kommune blir du en del av et mangfoldig fellesskap som verdsetter forskjellighet og inkludering. Kommunen legger vekt på å tilrettelegge for personlig og faglig utvikling, med gode muligheter for kurs og opplæring. Tromsø kommune er også en moderne og innovativ arbeidsplass, som stadig søker nye løsninger for å møte samfunnets behov.
 
Kommunen bidrar til utvikling av lokal infrastruktur, næring og kultur.  Arbeidet her gir deg muligheten til å påvirke samfunnet positivt, enten det er gjennom helse- og omsorgstjenester, utdanning, kultur eller andre viktige samfunnsområder. Kommunen legger stor vekt på å skape et helsefremmende arbeidsmiljø og tilbyr gode velferdsordninger for de ansatte.

Adecco

Adecco er et av Norges ledende rekrutterings- og bemanningsselskap. Hvert år hjelper vi hundrevis av mennesker til å finne en ny jobb. På kundelisten har vi attraktive bedrifter som trenger kompetente kandidater til spennende oppdrag. Siden oppstarten av selskapet 1948 har Adecco ansatt tusenvis av mennesker i en rekke forskjellige bransjer i hele Norge.

Med over 35 kontorer fra Hammerfest i nord til Kristiansand i sør kan du føle deg trygg på at vi har god kunnskap om ditt lokale marked, enten du leter etter ny jobb eller søker etter den neste stjernen i virksomheten din. Vår viktigste oppgave er å lytte til og bistå våre samarbeidspartnere, enten det er kunder, kandidater eller kolleger.

Adecco

Adecco er et av Norges ledende rekrutterings- og bemanningsselskap. Hvert år hjelper vi hundrevis av mennesker til å finne en ny jobb. På kundelisten har vi attraktive bedrifter som trenger kompetente kandidater til spennende oppdrag. Siden oppstarten av selskapet 1948 har Adecco ansatt tusenvis av mennesker i en rekke forskjellige bransjer i hele Norge.

Med over 35 kontorer fra Hammerfest i nord til Kristiansand i sør kan du føle deg trygg på at vi har god kunnskap om ditt lokale marked, enten du leter etter ny jobb eller søker etter den neste stjernen i virksomheten din. Vår viktigste oppgave er å lytte til og bistå våre samarbeidspartnere, enten det er kunder, kandidater eller kolleger.

Aibel

Aibel builds and maintains platforms and other critical infrastructure for the energy industry. The company holds a leading position within the European offshore wind industries and electrification of offshore oil and gas installations and onshore processing plants.

Aibel is one of the largest suppliers on the Norwegian continental shelf and a full-range supplier of innovative and sustainable solutions.

More than 4,950 employees work at the company's offices in Norway, Thailand and Singapore. In addition, Aibel owns modern yards in Norway and Thailand with significant prefabrication and construction capacity.

Aibel

Aibel builds and maintains platforms and other critical infrastructure for the energy industry. The company holds a leading position within the European offshore wind industries and electrification of offshore oil and gas installations and onshore processing plants.

Aibel is one of the largest suppliers on the Norwegian continental shelf and a full-range supplier of innovative and sustainable solutions.

More than 4,950 employees work at the company's offices in Norway, Thailand and Singapore. In addition, Aibel owns modern yards in Norway and Thailand with significant prefabrication and construction capacity.

Karriere troms

Karriereveiledning viser til tjenester og aktiviteter som skal hjelpe personer, uavhengig av alder og tidspunkt i livet, til å ta valg når det gjelder utdanning, opplæring og arbeid, og til å håndtere egen karriere.

Tjenestene kan finnes i skoler, på universiteter og høgskoler, i opplæringsinstitusjoner og i arbeidsmarkedstjenester, på arbeidsplassen, i frivillig eller i privat sektor.

Aktivitetene kan foregå på individuell basis eller i grupper, og i samme rom eller over avstand (inkludert telefon og nettbaserte tjenester). Disse kan inkludere informasjon (i trykket form, på nett eller annet), tester, veiledningssamtaler, karriereutviklingskurs og -programmer (for å hjelpe personer til å utvikle selvbevissthet, bevissthet om muligheter og karrierehåndteringsferdigheter), smakebitkurs (for å sammenligne alternativer før valg), jobbsøkerkurs og hjelp i overgangsfaser.

karriere troms

Karriereveiledning viser til tjenester og aktiviteter som skal hjelpe personer, uavhengig av alder og tidspunkt i livet, til å ta valg når det gjelder utdanning, opplæring og arbeid, og til å håndtere egen karriere.

Tjenestene kan finnes i skoler, på universiteter og høgskoler, i opplæringsinstitusjoner og i arbeidsmarkedstjenester, på arbeidsplassen, i frivillig eller i privat sektor.

Aktivitetene kan foregå på individuell basis eller i grupper, og i samme rom eller over avstand (inkludert telefon og nettbaserte tjenester). Disse kan inkludere informasjon (i trykket form, på nett eller annet), tester, veiledningssamtaler, karriereutviklingskurs og -programmer (for å hjelpe personer til å utvikle selvbevissthet, bevissthet om muligheter og karrierehåndteringsferdigheter), smakebitkurs (for å sammenligne alternativer før valg), jobbsøkerkurs og hjelp i overgangsfaser.

Aurora omsorg

Aurora Omsorg er et nordnorsk omsorgsselskap og datterselskap av Aberia. Vi legger vekt på lokal forankring ved å ansette ledere og ansatte med god fagkompetanse, lang erfaring fra fagfeltet og god lokalkunnskap. Vi tilbyr våre tjenester i hele landet innenfor barnevern og omsorgstjenester.

Vi har en grunntanke om at alle mennesker har lik verdi og at hvert menneske har krav på å få tilpasset sitt tilbud til sine behov. Sammen med våre samarbeidspartnere med spisskompetanse på de ulike fagområdene, ønsker vi å skreddersy det faglige tilbudet tilpasset den enkeltes behov.

Aurora er en attraktiv arbeidsgiver, tilbyr et godt og kompetansebyggende arbeidsmiljø. Vårt viktigste suksesskriterium er ledelse, basert på de etiske retningslinjene, fordi fornøyd personal gir god kvalitet.

aurora
omsorg

Aurora Omsorg er et nordnorsk omsorgsselskap og datterselskap av Aberia. Vi legger vekt på lokal forankring ved å ansette ledere og ansatte med god fagkompetanse, lang erfaring fra fagfeltet og god lokalkunnskap. Vi tilbyr våre tjenester i hele landet innenfor barnevern og omsorgstjenester.

Vi har en grunntanke om at alle mennesker har lik verdi og at hvert menneske har krav på å få tilpasset sitt tilbud til sine behov. Sammen med våre samarbeidspartnere med spisskompetanse på de ulike fagområdene, ønsker vi å skreddersy det faglige tilbudet tilpasset den enkeltes behov.

Aurora er en attraktiv arbeidsgiver, tilbyr et godt og kompetansebyggende arbeidsmiljø. Vårt viktigste suksesskriterium er ledelse, basert på de etiske retningslinjene, fordi fornøyd personal gir god kvalitet.

Lærings
verkstedet

Fundamentet i Læringsverkstedet er at alle mennesker er verdifulle; ikke for hva de sier eller gjør, men for den de er.

I Læringsverkstedet er hver barnehage unik. Barnehagene varerier både i størrelse, utforming, beliggenhet, gruppeinndeling og satsningsområder. I Læringsverkstedet har våre barnehager tilgang til felles ressursbank, for inspirasjon og deling av idéer. Våre 2000 pedagoger er med på å bidra til mangfold av aktiviteter og opplegg. Kurs og opplæring tilbys både lokalt i barnehagene og digitalt, gjennom vårt akademi. Hva barnehagene ønsker å vektlegge, kaller vi lokal frihet. I lærende nettverk på tvers av barnehagene får våre ansatte være med å bidra til felles kompetanseløft gjennom å påvirke og dele ideer og opplegg. Vi kaller dette delekultur.

Lærings
Verkstedet

Fundamentet i Læringsverkstedet er at alle mennesker er verdifulle; ikke for hva de sier eller gjør, men for den de er.

I Læringsverkstedet er hver barnehage unik. Barnehagene varerier både i størrelse, utforming, beliggenhet, gruppeinndeling og satsningsområder. I Læringsverkstedet har våre barnehager tilgang til felles ressursbank, for inspirasjon og deling av idéer. Våre 2000 pedagoger er med på å bidra til mangfold av aktiviteter og opplegg. Kurs og opplæring tilbys både lokalt i barnehagene og digitalt, gjennom vårt akademi. Hva barnehagene ønsker å vektlegge, kaller vi lokal frihet. I lærende nettverk på tvers av barnehagene får våre ansatte være med å bidra til felles kompetanseløft gjennom å påvirke og dele ideer og opplegg. Vi kaller dette delekultur.

Randstad

Randstad er den globale markedslederen innen HR-service. Vi hjelper mennesker og virksomheter med å realisere sitt fulle potensial. Dette gjør vi ved å kombinere kraften i dagens teknologi med vår brennende interesse for mennesker. Dette kaller vi Human Forward. I 2020 hjalp vi mer enn to millioner kandidater med å finne en meningsfylt jobb hos en av våre 236 000 kunder. I tillegg ga vi opplæring til mer enn 350 000 mennesker. Randstad har en tilstedeværelse i 38 land over hele verden, og har en topp-tre markedsposisjon i halvparten av disse.

I 2020 hadde Randstad i gjennomsnitt 34 680 egne ansatte og en omsetning på 20,7 mrd Euro. Randstad ble etablert i 1960 og har hovedkontor i Diemen i Nederland. I Norge spesialiserer vi oss på å levere HR-tjenester til et bredt spekter av kunder og bransjer. Vi leverer over hele landet, og har kontorer i de fleste store byene. Spesialistselskapet Dfind er vårt datterselskap og utfyller våre tjenester ved å levere rekruttering og konsulenttjenster i fagspesialist og ledersegmentet.

Randstad

Randstad er den globale markedslederen innen HR-service. Vi hjelper mennesker og virksomheter med å realisere sitt fulle potensial. Dette gjør vi ved å kombinere kraften i dagens teknologi med vår brennende interesse for mennesker. Dette kaller vi Human Forward. I 2020 hjalp vi mer enn to millioner kandidater med å finne en meningsfylt jobb hos en av våre 236 000 kunder. I tillegg ga vi opplæring til mer enn 350 000 mennesker. Randstad har en tilstedeværelse i 38 land over hele verden, og har en topp-tre markedsposisjon i halvparten av disse.

I 2020 hadde Randstad i gjennomsnitt 34 680 egne ansatte og en omsetning på 20,7 mrd Euro. Randstad ble etablert i 1960 og har hovedkontor i Diemen i Nederland. I Norge spesialiserer vi oss på å levere HR-tjenester til et bredt spekter av kunder og bransjer. Vi leverer over hele landet, og har kontorer i de fleste store byene. Spesialistselskapet Dfind er vårt datterselskap og utfyller våre tjenester ved å levere rekruttering og konsulenttjenster i fagspesialist og ledersegmentet.

EQUINOR

Equinor er et internasjonalt energiselskap som har forpliktet seg til langsiktig verdiskapning i en lavkarbon-framtid. Vårt formål er å omdanne naturressurser til energi for mennesker og framgang for samfunnet. Equinors portefølje inkluderer olje og gass, fornybar energi og lavkarbonløsninger, og selskapet har ambisjoner om å bli et klimanøytralt selskap innen 2050. Equinor har hovedkontor i Stavanger, og er den ledende operatøren på norsk kontinentalsokkel. Vi er til stede i rundt 30 land verden over.

Hos oss kan du oppleve spennende karrièremuligheter, en fremtidsrettet tilnærming til mangfold og balanse mellom arbeid og privatliv, konkurransedyktig lønn – og vissheten om at du gjør et viktig bidrag til samfunnet. En karrière i Equinor gir deg en enestående mulighet til å være en del av et selskap som jobber for å fremme energiomstillingen og bekjempe klimaendringer. I Equinor ønsker vi å ansette folk som lar seg inspirere av det grønne skiftet. Selskapet vårt er lite nok til at ideene dine vil bli sett, samtidig som vi er store nok til å sette dem ut i livet.

EQUINOR

Equinor er et internasjonalt energiselskap som har forpliktet seg til langsiktig verdiskapning i en lavkarbon-framtid. Vårt formål er å omdanne naturressurser til energi for mennesker og framgang for samfunnet. Equinors portefølje inkluderer olje og gass, fornybar energi og lavkarbonløsninger, og selskapet har ambisjoner om å bli et klimanøytralt selskap innen 2050. Equinor har hovedkontor i Stavanger, og er den ledende operatøren på norsk kontinentalsokkel. Vi er til stede i rundt 30 land verden over.

Hos oss kan du oppleve spennende karrièremuligheter, en fremtidsrettet tilnærming til mangfold og balanse mellom arbeid og privatliv, konkurransedyktig lønn – og vissheten om at du gjør et viktig bidrag til samfunnet. En karrière i Equinor gir deg en enestående mulighet til å være en del av et selskap som jobber for å fremme energiomstillingen og bekjempe klimaendringer. I Equinor ønsker vi å ansette folk som lar seg inspirere av det grønne skiftet. Selskapet vårt er lite nok til at ideene dine vil bli sett, samtidig som vi er store nok til å sette dem ut i livet.

SHELL

Vi er et globalt konsern som består av energi- og petrokjemiselskaper med et gjennomsnitt på 92 000 ansatte spredt over mer enn 70 land. Vi bruker avansert teknologi og bruker en innovativ tilnærming for å bidra til å skape en bærekraftig energifremtid.

Gjennom Norske Shells 110 år lange historie, har vi kontinuerlig endret og utviklet oss for å møte behovene i samfunnet rundt oss. Det som startet med salg av lampeolje og distribusjon av drivstoff til den norske fiskeflåten er i dag storskala produksjon og eksport av naturgass.

Nå skriver vi neste kapittel. Shells mål er å bli et netto-null energiselskap innen 2050. Med naturgass, karbonfangst og -lagring, hydrogen, havvind og biodrivstoff, ønsker vi og våre partnere å bidra til å skape en bedre fremtid, med mer og renere energi.

Shell

Vi er et globalt konsern som består av energi- og petrokjemiselskaper med et gjennomsnitt på 92 000 ansatte spredt over mer enn 70 land. Vi bruker avansert teknologi og bruker en innovativ tilnærming for å bidra til å skape en bærekraftig energifremtid.

Gjennom Norske Shells 110 år lange historie, har vi kontinuerlig endret og utviklet oss for å møte behovene i samfunnet rundt oss. Det som startet med salg av lampeolje og distribusjon av drivstoff til den norske fiskeflåten er i dag storskala produksjon og eksport av naturgass.

Nå skriver vi neste kapittel. Shells mål er å bli et netto-null energiselskap innen 2050. Med naturgass, karbonfangst og -lagring, hydrogen, havvind og biodrivstoff, ønsker vi og våre partnere å bidra til å skape en bedre fremtid, med mer og renere energi.

Skatteetaten

I Skatteetaten er vi mer enn 7000 ansatte som jobber mot samme mål: Å sikre finansieringen av Norge. Jobben vi gjør er med på å finansiere både veier, skoler, sykehus og samfunnet rundt oss. Her jobber det mennesker med ulik kompetanse, som jus, samfunnsvitenskap, økonomi, teknologi, organisasjon og ledelse, organisasjonspsykologi, HR, design, adferdsøkonomi, markedsføring, medievitenskap, forretningsutvikling, og mer!

Skatteetatens oppdrag er å sikre finansiering av velferdssamfunnet ved å sørge for at alle bidrar med det de skal. Vi gjør dette på vegne av fellesskapet, fordi velferden er noe som kommer alle til gode. Tilliten folk har til oss er høy, og vi jobber hver dag for å fortjene den.

Skatteetaten

I Skatteetaten er vi mer enn 7000 ansatte som jobber mot samme mål: Å sikre finansieringen av Norge. Jobben vi gjør er med på å finansiere både veier, skoler, sykehus og samfunnet rundt oss. Her jobber det mennesker med ulik kompetanse, som jus, samfunnsvitenskap, økonomi, teknologi, organisasjon og ledelse, organisasjonspsykologi, HR, design, adferdsøkonomi, markedsføring, medievitenskap, forretningsutvikling, og mer!

Skatteetatens oppdrag er å sikre finansiering av velferdssamfunnet ved å sørge for at alle bidrar med det de skal. Vi gjør dette på vegne av fellesskapet, fordi velferden er noe som kommer alle til gode. Tilliten folk har til oss er høy, og vi jobber hver dag for å fortjene den.

GK

GK er Skandinavias ledende tekniske entreprenør og servicepartner. Vi leverer tekniske installasjoner og rådgivning som bidrar til betydelige energi- og miljøgevinster i kombinasjon med optimal komfort for byggets brukere - i hele byggets livssyklus.

Vår visjon er å være et klimaforbilde og bærekraft med et tydelig klima- og fremtidsfokus er sentralt i GKs strategi. Vi tar bærekraft på alvor og integrerer vårt arbeid mot bærekraftsmålene i daglig drift og virksomhetsstyring.

GK

GK er Skandinavias ledende tekniske entreprenør og servicepartner. Vi leverer tekniske installasjoner og rådgivning som bidrar til betydelige energi- og miljøgevinster i kombinasjon med optimal komfort for byggets brukere - i hele byggets livssyklus.

Vår visjon er å være et klimaforbilde og bærekraft med et tydelig klima- og fremtidsfokus er sentralt i GKs strategi. Vi tar bærekraft på alvor og integrerer vårt arbeid mot bærekraftsmålene i daglig drift og virksomhetsstyring.

Adresse for Karrieredagene