UiT Karrieredagene 2024 – Møteplass for studenter og næringslivet i Nord-Norge

KARRIEREDAGENE

Om oss

Hva er karriere
dagene..?

Siden 2019 har UiT, som Nord-Norges største universitet med et omfattende spekter av studieretninger og kompetanse dessverre vært uten en viktig begivenhet – karrieredagene. Dette har vært et savn, både for studentene og bedriftene som er interessert i å knytte kontakt med potensielle talenter. Dette gjør vi nå noe med og inviterer til UiT Karrieredagene 5. – 6. mars 2024, hvor studenter, akademia og næringsliv møtes. UiT Karrieredagene arrangeres i regi av et studentstyre bestående av 30 engasjerte studenter, hvor alle fakultetene ved UiT er representert.

UiT Norges arktiske universitet er med sine over 17 000 studenter en hjørnestein for utvikling i regionen. Ved UiT kan man utdanne seg innen alt fra romfysikk, medisin og informatikk til rettsvitenskap, samfunnsøkonomi og fiskeri. Som et breddeuniversitet ønsker vi å vise frem alle de fantastiske studentene som studerer her i nord, samtidig som vi ønsker å vise studentene noen av mulighetene de har etter endt studie ved UiT. Nord-Norge er en landsdel preget av behov for omstilling i en krevende tid. Som landsdel må vi bli mer produktive, bærekraftige, løse klimautfordringer, sikre riktig kompetanse og inkludere flere i arbeidslivet. Dette krever kompetanse, kunnskap, vilje og samarbeid.

Uit Karrieredagene er en møteplass for studenter og næringslivet i Nord-Norge. Målet vårt er å bidra til å koble større deler av næringslivet på den kunnskapen som utvikles og sørge for at den kunnskapen som utvikles er relevant for næringslivets behov. Sammen skal vi videreutvikle en framtidsrettet og kompetent landsdel i nord. Som student representerer Karrieredagene en unik mulighet for å komme i kontakt med en framtidig arbeidsgiver, mens for bedrifter er det en arena for å møte framtidige arbeidstakere.