UiT Karrieredagene 2024 – Møteplass for studenter og næringslivet i Nord-Norge

KARRIEREDAGENE

Info for bedrifter

Hvorfor melde seg på Karrieredagene?

Forskning og teknologiutvikling, i tett samspill med utdanning, for å tilegne seg, implementere og ta ny kunnskap i bruk, er avgjørende for å lykkes i et kunnskapssamfunn med stadig høyere omstillingstakt. Flere av dagens virkemidler legger til rette for gode samarbeid i enkelte sektorer, men det er ikke like enkelt å etablere de brede samarbeidene på tvers av sektorene.

UiT opplever økende etterspørsel fra næringslivet etter kompetent arbeidskraft, ny kunnskap og nye teknologier. Ambisjonen med tettere samarbeid er å få et godt samspill mellom bedrifter og akademia, synliggjøre muligheter og få flere studenter inn i næringslivet både under og etter studiene.
Dette skal bidra til å koble større deler av næringslivet på den kunnskapen som utvikles og sørge for at den kunnskapen som utvikles er relevant for næringslivets behov. Sammen skal vi videreutvikle en framtidsrettet og kompetent landsdel i nord.

UiT Karrieredagene er en møteplass for samtlige studenter ved UiT, på tvers av studieretninger. I år deltar virksomheter fra offentlig og privat sektor på karrieredagene for å bygge nettverk ved å delta aktivt i utstillingen, delta med bedriftspresentasjonen, delta i lynmøter og møte studentene på karrierefløya i HSL-bygget. Karrieredagene gir deg som bedrift en unik mulighet til å komme i kontakt med en potensiell framtidig arbeidstaker.

Ofte stilte spørsmål

M
"
Hvordan melder jeg min bedrift på UiT Karrieredagene 2024?

Påmelding gjøres ved å fylle ut dette skjemaet!

M
"
Hva koster det å delta på UiT Karrieredagene?

Kontakt oss på karrieredagene@uit.no for informasjon om priser og tilbud for din bedrift.

M
"
Hvor avholdes UiT Karrieredagene?

UiT Karrieredagene vil bli avholdt på campus ved UiT. Adressen for campus er Hansine Hansens Veg 18, 9019 Tromsø.

M
"
Hvordan fakturerer dere?

Dere vil motta en faktura i etterkant av arrangementet, i løpet av mars. Vi vil kontakte dere for å motta deres fakturainformasjon.

M
"
Andre spørsmål?

Kontakt oss på karrieredagene@uit.no ved eventuelle andre spørsmål.